楞严经常识网
标题

大佛顶首楞严经拼音全文

来源:楞严经常识网作者:李熹霈时间:2019-06-14 17:29:37
在修行大佛顶首楞严经的时候,大家首先就要知道楞严经的拼音,这样才能让自己在修行的时候,从经文中学习到很多的知识,让我们对楞严经中讲解的知识有很多的领悟,当然在修行的时候,要多去了解楞严经的讲解的,只有从楞严经全文中懂得的知识越多,才能让自己从经文中感受到更多的知识。

大佛顶首楞严经拼音全文

在修行大佛顶首楞严经的时候,大家首先就要知道楞严经的拼音,这样才能让自己在修行的时候,从经文中学习到很多的知识,让我们对楞严经中讲解的知识有很多的领悟,当然在修行的时候,要多去了解楞严经的讲解的,只有从楞严经全文中懂得的知识越多,才能让自己从经文中感受到更多的知识。

【卷一】

如rú是shì我wǒ闻wén.一yī时shí.佛fó在zài室shì罗luó筏fá城chénɡ.祇qí桓huán精jīnɡ舍shè.与yǔ大dà比bǐ丘qiū众zhònɡ.千qiān二èr百bǎi五wǔ十shí人rén俱jù.皆jiē是shì无wú漏lòu.大dà阿ā罗luó汉hàn.佛fó子zǐ住zhù持chí.善shàn超chāo诸zhū有yǒu.能nénɡ于yú国ɡuó土tǔ.成chénɡ就jiù威wēi仪yí.从cónɡ佛fó转zhuǎn轮lún.妙miào堪kān遗yí嘱zhǔ.严yán净jìnɡ毗pí尼ní.弘hónɡ范fàn三sān界jiè.应yìnɡ身shēn无wú量liànɡ.度dù脱tuō众zhònɡ生shēnɡ.拔bá济jì未wèi来lái.越yuè诸zhū尘chén累lèi.

其qí名mínɡ曰yuē.大dà智zhì舍shè利lì弗fú.摩mó诃hē目mù犍jiān连lián.摩mó诃hē拘jū絺chī罗luó.富fù楼lóu那nà弥mí多duō罗luó尼ní子zǐ.须xū菩pú提tí.优yōu波bō尼ní沙shā陀tuó等děnɡ.而ér为wéi上shànɡ首shǒu.复fù有yǒu无wú量liànɡ.辟pì支zhī无wú学xué.并bìnɡ其qí初chū心xīn.同tónɡ来lái佛fó所suǒ.属shǔ诸zhū比bǐ丘qiū.休xiū夏xià自zì恣zì.十shí方fānɡ菩pú萨sà.咨zī决jué心xīn疑yí.钦qīn奉fènɡ慈cí严yán.将jiānɡ求qiú密mì义yì.

即jí时shí如rú来lái.敷fū座zuò宴yàn安ān.为wèi诸zhū会huì中zhōnɡ.宣xuān示shì深shēn奥ào.法fǎ筵yán清qīnɡ众zhònɡ.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.迦jiā陵línɡ仙xiān音yīn.遍biàn十shí方fānɡ界jiè.恒hénɡ沙shā菩pú萨sà.来lái聚jù道dào场chǎnɡ.文wén殊shū师shī利lì.而ér为wéi上shànɡ首shǒu.

时shí波bō斯sī匿nì王wánɡ.为wèi其qí父fù王wánɡ.讳huì日rì营yínɡ斋zhāi.请qǐnɡ佛fó宫ɡōnɡ掖yè.自zì迎yínɡ如rú来lái.广ɡuǎnɡ设shè珍zhēn羞xiū.无wú上shànɡ妙miào味wèi.兼jiān复fù亲qīn延yán.诸zhū大dà菩pú萨sà.城chénɡ中zhōnɡ复fù有yǒu.长zhǎnɡ者zhě居jū士shì.同tónɡ时shí饭fàn僧sēnɡ.伫zhù佛fó来lái应yìnɡ.佛fó敕chì文wén殊shū.分fēn领lǐnɡ菩pú萨sà.及jí阿ā罗luó汉hàn.应yìnɡ诸zhū斋zhāi主zhǔ.唯wéi有yǒu阿ā难nán.先xiān受shòu别bié请qǐnɡ.远yuǎn游yóu未wèi还huán.不bù遑huánɡ僧sēnɡ次cì.既jì无wú上shànɡ座zuò.及jí阿ā阇shé黎lí.途tú中zhōnɡ独dú归ɡuī.其qí日rì无wú供ɡònɡ.

即jí时shí阿ā难nán.执zhí持chí应yìng器qì.于yú所suǒ游yóu城chénɡ.次cì第dì循xún乞qǐ.心xīn中zhōnɡ初chū求qiú.最zuì后hòu檀tán越yuè.以yǐ为wéi斋zhāi主zhǔ.无wú问wèn净jìnɡ秽huì.刹chà利lì尊zūn姓xìnɡ.及jí旃zhān陀tuó罗luó.方fānɡ行xínɡ等děnɡ慈cí.不bù择zé微wēi贱jiàn.发fā意yì圆yuán成chénɡ.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.无wú量liànɡ功ɡōnɡ德dé.

阿ā难nán已yǐ知zhī.如rú来lái世shì尊zūn.诃hē须xū菩pú提tí.及jí大dà迦jiā叶shè.为wéi阿ā罗luó汉hàn.心xīn不bù均jūn平pínɡ.钦qīn仰yǎnɡ如rú来lái.开kāi阐chǎn无wú遮zhē.度dù诸zhū疑yí谤bànɡ.经jīnɡ彼bǐ城chénɡ隍huánɡ.徐xú步bù郭ɡuō门mén.严yán整zhěnɡ威wēi仪yí.肃sù恭ɡōnɡ斋zhāi法fǎ.

尔ěr时shí阿ā难nán.因yīn乞qǐ食shí次cì.经jīnɡ历lì淫yín室shì.遭zāo大dà幻huàn术shù.摩mó登dēnɡ伽qié女nǚ.以yǐ娑suō毗pí迦jiā罗luó.先xiān梵fàn天tiān咒zhòu.摄shè入rù淫yín席xí.淫yín躬ɡōnɡ抚fǔ摩mó.将jiānɡ毁huǐ戒jiè体tǐ.如rú来lái知zhī彼bǐ.淫yín术shù所suǒ加jiā.斋zhāi毕bì旋xuán归ɡuī.王wánɡ及jí大dà臣chén.长zhǎnɡ者zhě居jū士shì.俱jù来lái随suí佛fó.愿yuàn闻wén法fǎ要yào.

于yú时shí世shì尊zūn.顶dǐnɡ放fànɡ百bǎi宝bǎo.无wú畏wèi光ɡuānɡ明mínɡ.光ɡuānɡ中zhōnɡ出chū生shēnɡ.千qiān叶yè宝bǎo莲lián.有yǒu佛fó化huà身shēn.结jié跏jiā趺fū坐zuò.宣xuān说shuō神shén咒zhòu.敕chì文wén殊shū师shī利lì.将jiānɡ咒zhòu往wǎnɡ护hù.恶è咒zhòu销xiāo灭miè.提tí奖jiǎnɡ阿ā难nán.及jí摩mó登dēnɡ伽qié.归ɡuī来lái佛fó所suǒ.阿ā难nán见jiàn佛fó.顶dǐnɡ礼lǐ悲bēi泣qì.恨hèn无wú始shǐ来lái.一yī向xiànɡ多duō闻wén.未wèi全quán道dào力lì.殷yīn勤qín启qǐ请qǐnɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.得dé成chénɡ菩pú提tí.妙miào奢shē摩mó他tā.三sān摩mó禅chán那nà.最zuì初chū方fānɡ便biàn.

于yú时shí复fù有yǒu.恒hénɡ沙shā菩pú萨sà.及jí诸zhū十shí方fānɡ.大dà阿ā罗luó汉hàn.辟pì支zhī佛fó等děnɡ.俱jù愿yuàn乐lè闻wén.退tuì坐zuò默mò然rán.承chénɡ受shòu圣shènɡ旨zhǐ.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ我wǒ同tónɡ气qì.情qínɡ均jūn天tiān伦lún.当dānɡ初chū发fā心xīn.于yú我wǒ法fǎ中zhōnɡ.见jiàn何hé胜shènɡ相xiànɡ.顿dùn舍shě世shì间jiān.深shēn重zhònɡ恩ēn爱ài.

阿ā难nán白bái佛fó.我wǒ见jiàn如rú来lái.三sān十shí二èr相xiànɡ.胜shènɡ妙miào殊shū绝jué.形xínɡ体tǐ映yìnɡ彻chè.犹yóu如rú琉liú璃lí.常chánɡ自zì思sī惟wéi.此cǐ相xiànɡ非fēi是shì.欲yù爱ài所suǒ生shēnɡ.何hé以yǐ故ɡù.欲yù气qì粗cū浊zhuó.腥xīnɡ臊sāo交jiāo遘ɡòu.脓nónɡ血xuè杂zá乱luàn.不bù能nénɡ发fā生shēnɡ.胜shènɡ净jìnɡ妙miào明mínɡ.紫zǐ金jīn光ɡuānɡ聚jù.是shì以yǐ渴kě仰yǎnɡ.从cónɡ佛fó剃tì落luò.

佛fó言yán.善shàn哉zāi阿ā难nán.汝rǔ等děnɡ当dānɡ知zhī.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.生shēnɡ死sǐ相xiānɡ续xù.皆jiē由yóu不bù知zhī.常chánɡ住zhù真zhēn心xīn.性xìnɡ净jìnɡ明mínɡ体tǐ.用yònɡ诸zhū妄wànɡ想xiǎnɡ.此cǐ想xiǎnɡ不bù真zhēn.故ɡù有yǒu轮lún转zhuǎn.汝rǔ今jīn欲yù研yán.无wú上shànɡ菩pú提tí.真zhēn发fā明mínɡ性xìnɡ.应yīnɡ当dānɡ直zhí心xīn.酬chóu我wǒ所suǒ问wèn.十shí方fānɡ如rú来lái.同tónɡ一yī道dào故ɡù.出chū离lí生shēnɡ死sǐ.皆jiē以yǐ直zhí心xīn.心xīn言yán直zhí故ɡù.如rú是shì乃nǎi至zhì.终zhōnɡ始shǐ地dì位wèi.中zhōnɡ间jiān永yǒnɡ无wú.诸zhū委wěi曲qū相xiànɡ.

阿ā难nán.我wǒ今jīn问wèn汝rǔ.当dānɡ汝rǔ发fā心xīn.缘yuán于yú如rú来lái.三sān十shí二èr相xiànɡ.将jiānɡ何hé所suǒ见jiàn.谁shuí为wéi爱ài乐lè.阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú是shì爱ài乐lè.用yònɡ我wǒ心xīn目mù.由yóu目mù观ɡuān见jiàn.如rú来lái胜shènɡ相xiànɡ.心xīn生shēnɡ爱ài乐lè.故ɡù我wǒ发fā心xīn.愿yuàn舍shě生shēnɡ死sǐ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ说shuō.真zhēn所suǒ爱ài乐lè.因yīn于yú心xīn目mù.若ruò不bù识shí知zhī.心xīn目mù所suǒ在zài.则zé不bù能nénɡ得dé.降xiánɡ伏fú尘chén劳láo.譬pì如rú国ɡuó王wánɡ.为wéi贼zéi所suǒ侵qīn.发fā兵bīnɡ讨tǎo除chú.是shì兵bīnɡ要yào当dānɡ.知zhī贼zéi所suǒ在zài.使shǐ汝rǔ流liú转zhuǎn.心xīn目mù为wéi咎jiù.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.唯wéi心xīn与yǔ目mù.今jīn何hé所suǒ在zài.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.一yī切qiè世shì间jiān.十shí种zhǒnɡ异yì生shēnɡ.同tónɡ将jiānɡ识shí心xīn.居jū在zài身shēn内nèi.纵zònɡ观ɡuān如rú来lái.青qīnɡ莲lián华huā眼yǎn.亦yì在zài佛fó面miàn.我wǒ今jīn观ɡuān此cǐ.浮fú根ɡēn四sì尘chén.只zhǐ在zài我wǒ面miàn.如rú是shì识shí心xīn.实shí居jū身shēn内nèi.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ今jīn现xiàn坐zuò.如rú来lái讲jiǎnɡ堂tánɡ.观ɡuān祇qí陀tuó林lín.今jīn何hé所suǒ在zài.

世shì尊zūn.此cǐ大dà重chónɡ阁ɡé.清qīnɡ净jìnɡ讲jiǎnɡ堂tánɡ.在zài给jǐ孤ɡū园yuán.今jīn祇qí陀tuó林lín.实shí在zài堂tánɡ外wài.阿ā难nán.汝rǔ今jīn堂tánɡ中zhōnɡ.先xiān何hé所suǒ见jiàn.世shì尊zūn.我wǒ在zài堂tánɡ中zhōnɡ.先xiān见jiàn如rú来lái.次cì观ɡuān大dà众zhònɡ.如rú是shì外wài望wànɡ.方fānɡ瞩zhǔ林lín园yuán.阿ā难nán.汝rǔ瞩zhǔ林lín园yuán.因yīn何hé有yǒu见jiàn.世shì尊zūn.此cǐ大dà讲jiǎnɡ堂tánɡ.户hù牖yǒu开kāi豁huò.故ɡù我wǒ在zài堂tánɡ.得dé远yuǎn瞻zhān见jiàn.

尔ěr时shí世shì尊zūn.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.舒shū金jīn色sè臂bì.摩mó阿ā难nán顶dǐnɡ.告ɡào示shì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.有yǒu三sān摩mó提tí.名mínɡ大dà佛fó顶dǐnɡ首shǒu楞lénɡ严yán王wánɡ.具jù足zú万wàn行héng.十shí方fānɡ如rú来lái.一yī门mén超chāo出chū.妙miào庄zhuānɡ严yán路lù.汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ.阿ā难nán顶dǐnɡ礼lǐ.伏fú受shòu慈cí旨zhǐ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ言yán.身shēn在zài讲jiǎnɡ堂tánɡ.户hù牖yǒu开kāi豁huò.远yuǎn瞩zhǔ林lín园yuán.亦yì有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.在zài此cǐ堂tánɡ中zhōnɡ.不bú见jiàn如rú来lái.见jiàn堂tánɡ外wài者zhě.阿ā难nán答dá言yán.世shì尊zūn.在zài堂tánɡ不bú见jiàn如rú来lái.能nénɡ见jiàn林lín泉quán.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán.汝rǔ亦yì如rú是shì.汝rǔ之zhī心xīn灵línɡ.一yī切qiè明mínɡ了liǎo.若ruò汝rǔ现xiàn前qián.所suǒ明mínɡ了liǎo心xīn.实shí在zài身shēn内nèi.尔ěr时shí先xiān合hé.了liǎo知zhī内nèi身shēn.颇pō有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.先xiān见jiàn身shēn中zhōnɡ.后hòu观ɡuān外wài物wù.纵zònɡ不bù能nénɡ见jiàn.心xīn肝ɡān脾pí胃wèi.爪zhǎo生shēnɡ发fà长zhǎnɡ.筋jīn转zhuàn脉mài摇yáo.诚chénɡ合hé明mínɡ了liǎo.如rú何hé不bù知zhī.必bì不bú内nèi知zhī.云yún何hé知zhī外wài.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.汝rǔ言yán觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.住zhù在zài身shēn内nèi.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán稽qǐ首shǒu.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ闻wén如rú来lái.如rú是shì法fǎ音yīn.悟wù知zhī我wǒ心xīn.实shí居jū身shēn外wài.所suǒ以yǐ者zhě何hé.譬pì如rú灯dēnɡ光ɡuānɡ.燃rán于yú室shì中zhōnɡ.是shì灯dēnɡ必bì能nénɡ.先xiān照zhào室shì内nèi.从cónɡ其qí室shì门mén.后hòu及jí庭tínɡ际jì.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.不bú见jiàn身shēn中zhōnɡ.独dú见jiàn身shēn外wài.亦yì如rú灯dēnɡ光ɡuānɡ.居jū在zài室shì外wài.不bù能nénɡ照zhào室shì.是shì义yì必bì明mínɡ.将jiānɡ无wú所suǒ惑huò.同tónɡ佛fó了liǎo义yì.得dé无wú妄wànɡ耶yé.

佛fó告ɡào阿ā难nán.是shì诸zhū比bǐ丘qiū.适shì来lái从cónɡ我wǒ.室shì罗luó筏fá城chénɡ.循xún乞qǐ抟tuán食shí.归ɡuī祇qí陀tuó林lín.我wǒ已yǐ宿sù斋zhāi.汝rǔ观ɡuān比bǐ丘qiū.一yī人rén食shí时shí.诸zhū人rén饱bǎo不fǒu.阿ā难nán答dá言yán.不fǒu也yě世shì尊zūn.何hé以yǐ故ɡù.是shì诸zhū比bǐ丘qiū.虽suī阿ā罗luó汉hàn.躯qū命mìnɡ不bù同tónɡ.云yún何hé一yī人rén.能nénɡ令lìnɡ众zhònɡ饱bǎo.

佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò汝rǔ觉jué了liǎo.知zhī见jiàn之zhī心xīn.实shí在zài身shēn外wài.身shēn心xīn相xiānɡ外wài.自zì不bù相xiānɡ干ɡān.则zé心xīn所suǒ知zhī.身shēn不bù能nénɡ觉jué.觉jué在zài身shēn际jì.心xīn不bù能nénɡ知zhī.我wǒ今jīn示shì汝rǔ.兜dōu罗luó绵mián手shǒu.汝rǔ眼yǎn见jiàn时shí.心xīn分fēn别bié不fǒu.阿ā难nán答dá言yán.如rú是shì世shì尊zūn.

佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò相xiānɡ知zhī者zhě.云yún何hé在zài外wài.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.汝rǔ言yán觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.住zhù在zài身shēn外wài.无wú有yǒu是shì处chù.阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú佛fó所suǒ言yán.不bú见jiàn内nèi故ɡù.不bù居jū身shēn内nèi.身shēn心xīn相xiānɡ知zhī.不bù相xiānɡ离lí故ɡù.不bú在zài身shēn外wài.我wǒ今jīn思sī惟wéi.知zhī在zài一yī处chù.佛fó言yán.处chù今jīn何hé在zài.

阿ā难nán言yán.此cǐ了liǎo知zhī心xīn.既jì不bù知zhī内nèi.而ér能nénɡ见jiàn外wài.如rú我wǒ思sī忖cǔn.潜qián伏fú根ɡēn里lǐ.犹yóu如rú有yǒu人rén.取qǔ琉liú璃lí碗wǎn.合hé其qí两liǎnɡ眼yǎn.虽suī有yǒu物wù合hé.而ér不bù留liú碍ài.彼bǐ根ɡēn随suí见jiàn.随suí即jí分fēn别bié.然rán我wǒ觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.不bú见jiàn内nèi者zhě.为wéi在zài根ɡēn故ɡù.分fēn明mínɡ瞩zhǔ外wài.无wú障zhànɡ碍ài者zhě.潜qián根ɡēn内nèi故ɡù.佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ言yán.潜qián根ɡēn内nèi者zhě.犹yóu如rú琉liú璃lí.彼bǐ人rén当dānɡ以yǐ.琉liú璃lí笼lónɡ眼yǎn.当dānɡ见jiàn山shān河hé.见jiàn琉liú璃lí不fǒu.

如rú是shì世shì尊zūn.是shì人rén当dānɡ以yǐ.琉liú璃lí笼lónɡ眼yǎn.实shí见jiàn琉liú璃lí.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ心xīn若ruò同tónɡ.琉liú璃lí合hé者zhě.当dānɡ见jiàn山shān河hé.何hé不bú见jiàn眼yǎn.若ruò见jiàn眼yǎn者zhě.眼yǎn即jí同tónɡ境jìnɡ.不bù得dé成chénɡ随suí.若ruò不bù能nénɡ见jiàn.云yún何hé说shuō言yán.此cǐ了liǎo知zhī心xīn.潜qián在zài根ɡēn内nèi.如rú琉liú璃lí合hé.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.汝rǔ言yán觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.潜qián伏fú根ɡēn里lǐ.如rú琉liú璃lí合hé.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ今jīn又yòu作zuò.如rú是shì思sī惟wéi.是shì众zhònɡ生shēnɡ身shēn.腑fǔ藏zànɡ在zài中zhōnɡ.窍qiào穴xué居jū外wài.有yǒu藏zànɡ则zé暗àn.有yǒu窍qiào则zé明mínɡ.今jīn我wǒ对duì佛fó.开kāi眼yǎn见jiàn明mínɡ.名mínɡ为wéi见jiàn外wài.闭bì眼yǎn见jiàn暗àn.名mínɡ为wéi见jiàn内nèi.是shì义yì云yún何hé.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ当dānɡ闭bì眼yǎn.见jiàn暗àn之zhī时shí.此cǐ暗àn境jìnɡ界jiè.为wéi与yú眼yǎn对duì.为wéi不bú对duì眼yǎn.若ruò与yú眼yǎn对duì.暗àn在zài眼yǎn前qián.云yún何hé成chénɡ内nèi.若ruò成chénɡ内nèi者zhě.居jū暗àn室shì中zhōnɡ.无wú日rì月yuè灯dēnɡ.此cǐ室shì暗àn中zhōnɡ.皆jiē汝rǔ焦jiāo腑fǔ.若ruò不bú对duì者zhě.云yún何hé成chénɡ见jiàn.

若ruò离lí外wài见jiàn.内nèi对duì所suǒ成chénɡ.合hé眼yǎn见jiàn暗àn.名mínɡ为wéi身shēn中zhōnɡ.开kāi眼yǎn见jiàn明mínɡ.何hé不bú见jiàn面miàn.若ruò不bú见jiàn面miàn.内nèi对duì不bù成chénɡ.见jiàn面miàn若ruò成chénɡ.此cǐ了liǎo知zhī心xīn.及jí与yǔ眼yǎn根ɡēn.乃nǎi在zài虚xū空kōnɡ.何hé成chénɡ在zài内nèi.若ruò在zài虚xū空kōnɡ.自zì非fēi汝rǔ体tǐ.即jí应yīnɡ如rú来lái.今jīn见jiàn汝rǔ面miàn.亦yì是shì汝rǔ身shēn.汝rǔ眼yǎn已yǐ知zhī.身shēn合hé非fēi觉jué.必bì汝rǔ执zhí言yán.身shēn眼yǎn两liǎnɡ觉jué.应yīnɡ有yǒu二èr知zhī.即jí汝rǔ一yī身shēn.应yīnɡ成chénɡ两liǎnɡ佛fó.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.汝rǔ言yán见jiàn暗àn.名mínɡ见jiàn内nèi者zhě.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán言yán.我wǒ常chánɡ闻wén佛fó.开kāi示shì四sì众zhònɡ.由yóu心xīn生shēnɡ故ɡù.种zhǒnɡ种zhǒnɡ法fǎ生shēnɡ.由yóu法fǎ生shēnɡ故ɡù.种zhǒnɡ种zhǒnɡ心xīn生shēnɡ.我wǒ今jīn思sī惟wéi.即jí思sī惟wéi体tǐ.实shí我wǒ心xīn性xìnɡ.随suí所suǒ合hé处chù.心xīn则zé随suí有yǒu.亦yì非fēi内nèi外wài.中zhōnɡ间jiān三sān处chù.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ今jīn说shuō言yán.由yóu法fǎ生shēnɡ故ɡù.种zhǒnɡ种zhǒnɡ心xīn生shēnɡ.随suí所suǒ合hé处chù.心xīn随suí有yǒu者zhě.是shì心xīn无wú体tǐ.则zé无wú所suǒ合hé.若ruò无wú有yǒu体tǐ.而ér能nénɡ合hé者zhě.则zé十shí九jiǔ界jiè.因yīn七qī尘chén合hé.是shì义yì不bù然rán.若ruò有yǒu体tǐ者zhě.如rú汝rǔ以yǐ手shǒu.自zì挃zhì其qí体tǐ.汝rǔ所suǒ知zhī心xīn.为wéi复fù内nèi出chū.为wéi从cónɡ外wài入rù.若ruò复fù内nèi出chū.还huán见jiàn身shēn中zhōnɡ.若ruò从cónɡ外wài来lái.先xiān合hé见jiàn面miàn.阿ā难nán言yán.见jiàn是shì其qí眼yǎn.心xīn知zhī非fēi眼yǎn.为wéi见jiàn非fēi义yì.

佛fó言yán.若ruò眼yǎn能nénɡ见jiàn.汝rǔ在zài室shì中zhōnɡ.门mén能nénɡ见jiàn不fǒu.则zé诸zhū已yǐ死sǐ.尚shànɡ有yǒu眼yǎn存cún.应yīnɡ皆jiē见jiàn物wù.若ruò见jiàn物wù者zhě.云yún何hé名mínɡ死sǐ.阿ā难nán.又yòu汝rǔ觉jué了liǎo.能nénɡ知zhī之zhī心xīn.若ruò必bì有yǒu体tǐ.为wéi复fù一yī体tǐ.为wéi有yǒu多duō体tǐ.今jīn在zài汝rǔ身shēn.为wéi复fù遍biàn体tǐ.为wéi不bú遍biàn体tǐ.

若ruò一yī体tǐ者zhě.则zé汝rǔ以yǐ手shǒu.挃zhì一yī肢zhī时shí.四sì肢zhī应yīnɡ觉jué.若ruò咸xián觉jué者zhě.挃zhì应yīnɡ无wú在zài.若ruò挃zhì有yǒu所suǒ.则zé汝rǔ一yī体tǐ.自zì不bù能nénɡ成chénɡ.若ruò多duō体tǐ者zhě.则zé成chénɡ多duō人rén.何hé体tǐ为wéi汝rǔ.若ruò遍biàn体tǐ者zhě.同tónɡ前qián所suǒ挃zhì.若ruò不bú遍biàn者zhě.当dānɡ汝rǔ触chù头tóu.亦yì触chù其qí足zú.头tóu有yǒu所suǒ觉jué.足zú应yīnɡ无wú知zhī.今jīn汝rǔ不bù然rán.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.随suí所suǒ合hé处chù.心xīn则zé随suí有yǒu.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ亦yì闻wén佛fó.与yǔ文wén殊shū等děnɡ.诸zhū法fǎ王wánɡ子zǐ.谈tán实shí相xiànɡ时shí.世shì尊zūn亦yì言yán.心xīn不bú在zài内nèi.亦yì不bú在zài外wài.如rú我wǒ思sī惟wéi.内nèi无wú所suǒ见jiàn.外wài不bù相xiānɡ知zhī.内nèi无wú知zhī故ɡù.在zài内nèi不bù成chénɡ.身shēn心xīn相xiānɡ知zhī.在zài外wài非fēi义yì.今jīn相xiānɡ知zhī故ɡù.复fù内nèi无wú见jiàn.当dānɡ在zài中zhōnɡ间jiān.

佛fó言yán.汝rǔ言yán中zhōnɡ间jiān.中zhōnɡ必bì不bù迷mí.非fēi无wú所suǒ在zài.今jīn汝rǔ推tuī中zhōnɡ.中zhōnɡ何hé为wéi在zài.为wéi复fù在zài处chù.为wéi当dānɡ在zài身shēn.若ruò在zài身shēn者zhě.在zài边biān非fēi中zhōnɡ.在zài中zhōnɡ同tónɡ内nèi.若ruò在zài处chù者zhě.为wéi有yǒu所suǒ表biǎo.为wéi无wú所suǒ表biǎo.无wú表biǎo同tónɡ无wú.表biǎo则zé无wú定dìnɡ.何hé以yǐ故ɡù.如rú人rén以yǐ表biǎo.表biǎo为wéi中zhōnɡ时shí.东dōnɡ看kàn则zé西xī.南nán观ɡuān成chénɡ北běi.表biǎo体tǐ既jì混hùn.心xīn应yīnɡ杂zá乱luàn.

阿ā难nán言yán.我wǒ所suǒ说shuō中zhōnɡ.非fēi此cǐ二èr种zhǒnɡ.如rú世shì尊zūn言yán.眼yǎn色sè为wéi缘yuán.生shēnɡ于yú眼yǎn识shí.眼yǎn有yǒu分fēn别bié.色sè尘chén无wú知zhī.识shí生shēnɡ其qí中zhōnɡ.则zé为wéi心xīn在zài.佛fó言yán.汝rǔ心xīn若ruò在zài.根ɡēn尘chén之zhī中zhōnɡ.此cǐ之zhī心xīn体tǐ.为wéi复fù兼jiān二èr.为wéi不bù兼jiān二èr.

若ruò兼jiān二èr者zhě.物wù体tǐ杂zá乱luàn.物wù非fēi体tǐ知zhī.成chénɡ敌dí两liǎnɡ立lì.云yún何hé为wéi中zhōnɡ.兼jiān二èr不bù成chénɡ.非fēi知zhī不bù知zhī.即jí无wú体tǐ性xìnɡ.中zhōnɡ何hé为wéi相xiànɡ.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.当dānɡ在zài中zhōnɡ间jiān.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ昔xī见jiàn佛fó.与yǔ大dà目mù连lián.须xū菩pú提tí.富fù楼lóu那nà.舍shè利lì弗fú.四sì大dà弟dì子zǐ.共ɡònɡ转zhuǎn法fǎ轮lún.常chánɡ言yán.觉jué知zhī分fēn别bié心xīn性xìnɡ.既jì不bú在zài内nèi.亦yì不bú在zài外wài.不bú在zài中zhōnɡ间jiān.俱jù无wú所suǒ在zài.一yī切qiè无wú著zhuó.名mínɡ之zhī为wéi心xīn.则zé我wǒ无wú著zhuó.名mínɡ为wéi心xīn不fǒu.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ言yán觉jué知zhī.分fēn别bié心xīn性xìnɡ.俱jù无wú在zài者zhě.世shì间jiān虚xū空kōnɡ.水shuǐ陆lù飞fēi行xínɡ.诸zhū所suǒ物wù象xiànɡ.名mínɡ为wéi一yī切qiè.汝rǔ不bù著zhuó者zhě.为wéi在zài为wéi无wú.无wú则zé同tónɡ于yú.龟ɡuī毛máo兔tù角jiǎo.云yún何hé不bù著zhuó.有yǒu不bù著zhuó者zhě.不bù可kě名mínɡ无wú.无wú相xiànɡ则zé无wú.非fēi无wú则zé相xiànɡ.相xiànɡ有yǒu则zé在zài.云yún何hé无wú著zhuó.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.一yī切qiè无wú著zhuó.名mínɡ觉jué知zhī心xīn.无wú有yǒu是shì处chù.

尔ěr时shí阿ā难nán.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.偏piān袒tǎn右yòu肩jiān.右yòu膝xī著zhuó地dì.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ是shì如rú来lái.最zuì小xiǎo之zhī弟dì.蒙ménɡ佛fó慈cí爱ài.虽suī今jīn出chū家jiā.犹yóu恃shì憍jiāo怜lián.所suǒ以yǐ多duō闻wén.未wèi得dé无wú漏lòu.不bù能nénɡ折zhé伏fú.娑suō毗pí罗luó咒zhòu.为wéi彼bǐ所suǒ转zhuǎn.溺nì于yú淫yín舍shè.当dānɡ由yóu不bù知zhī.真zhēn际jì所suǒ诣yì.惟wéi愿yuàn世shì尊zūn.大dà慈cí哀āi愍mǐn.开kāi示shì我wǒ等děnɡ.奢shē摩mó他tā路lù.令lìnɡ诸zhū阐chǎn提tí.隳huī弥mí戾lì车chē.作zuò是shì语yǔ已yǐ.五wǔ体tǐ投tóu地dì.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.倾qīnɡ渴kě翘qiáo伫zhù.钦qīn闻wén示shì诲huì.

尔ěr时shí世shì尊zūn.从cónɡ其qí面miàn门mén.放fànɡ种zhǒnɡ种zhǒnɡ光ɡuānɡ.其qí光ɡuānɡ晃huǎnɡ耀yào.如rú百bǎi千qiān日rì.普pǔ佛fó世shì界jiè.六liù种zhǒnɡ震zhèn动dònɡ.如rú是shì十shí方fānɡ.微wēi尘chén国ɡuó土tǔ.一yī时shí开kāi现xiàn.佛fó之zhī威wēi神shén.令lìnɡ诸zhū世shì界jiè.合hé成chénɡ一yī界jiè.其qí世shì界jiè中zhōnɡ.所suǒ有yǒu一yī切qiè.诸zhū大dà菩pú萨sà.皆jiē住zhù本běn国ɡuó.合hé掌zhǎnɡ承chénɡ听tīnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.种zhǒnɡ种zhǒnɡ颠diān倒dǎo.业yè种zhǒnɡ自zì然rán.如rú恶è叉chā聚jù.诸zhū修xiū行xínɡ人rén.不bù能nénɡ得dé成chénɡ.无wú上shànɡ菩pú提tí.乃nǎi至zhì别bié成chénɡ.声shēnɡ闻wén缘yuán觉jué.及jí成chénɡ外wài道dào.诸zhū天tiān魔mó王wánɡ.及jí魔mó眷juàn属shǔ.皆jiē由yóu不bù知zhī.二èr种zhǒnɡ根ɡēn本běn.错cuò乱luàn修xiū习xí.犹yóu如rú煮zhǔ沙shā.欲yù成chénɡ嘉jiā馔zhuàn.纵zònɡ经jīnɡ尘chén劫jié.终zhōnɡ不bù能nénɡ得dé.

云yún何hé二èr种zhǒnɡ.阿ā难nán.一yī者zhě.无wú始shǐ生shēnɡ死sǐ根ɡēn本běn.则zé汝rǔ今jīn者zhě.与yǔ诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.用yònɡ攀pān缘yuán心xīn.为wéi自zì性xìnɡ者zhě.二èr者zhě.无wú始shǐ菩pú提tí涅niè槃pán.元yuán清qīnɡ净jìnɡ体tǐ.则zé汝rǔ今jīn者zhě.识shí精jīnɡ元yuán明mínɡ.能nénɡ生shēnɡ诸zhū缘yuán.缘yuán所suǒ遗yí者zhě.由yóu诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.遗yí此cǐ本běn明mínɡ.虽suī终zhōnɡ日rì行xínɡ.而ér不bú自zì觉jué.枉wǎnɡ入rù诸zhū趣cù.

阿ā难nán.汝rǔ今jīn欲yù知zhī.奢shē摩mó他tā路lù.愿yuàn出chū生shēnɡ死sǐ.今jīn复fù问wèn汝rǔ.即jí时shí如rú来lái.举jǔ金jīn色sè臂bì.屈qū五wǔ轮lún指zhǐ.语yǔ阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn见jiàn不fǒu.阿ā难nán言yán见jiàn.佛fó言yán.汝rǔ何hé所suǒ见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.举jǔ臂bì屈qū指zhǐ.为wéi光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.曜yào我wǒ心xīn目mù.

佛fó言yán.汝rǔ将jiānɡ谁shuí见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ与yǔ大dà众zhònɡ.同tónɡ将jiānɡ眼yǎn见jiàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ今jīn答dá我wǒ.如rú来lái屈qū指zhǐ.为wéi光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.曜yào汝rǔ心xīn目mù.汝rǔ目mù可kě见jiàn.以yǐ何hé为wéi心xīn.当dānɡ我wǒ拳quán曜yào.阿ā难nán言yán.如rú来lái现xiàn今jīn.征zhēnɡ心xīn所suǒ在zài.而ér我wǒ以yǐ心xīn.推tuī穷qiónɡ寻xún逐zhú.即jí能nénɡ推tuī者zhě.我wǒ将jiānɡ为wéi心xīn.

佛fó言yán.咄duō.阿ā难nán.此cǐ非fēi汝rǔ心xīn.阿ā难nán矍jué然rán.避bì座zuò合hé掌zhǎnɡ.起qǐ立lì白bái佛fó.此cǐ非fēi我wǒ心xīn.当dānɡ名mínɡ何hé等děnɡ.佛fó告ɡào阿ā难nán.此cǐ是shì前qián尘chén.虚xū妄wànɡ相xiànɡ想xiǎnɡ.惑huò汝rǔ真zhēn性xìnɡ.由yóu汝rǔ无wú始shǐ.至zhì于yú今jīn生shēnɡ.认rèn贼zéi为wéi子zǐ.失shī汝rǔ元yuán常chánɡ.故ɡù受shòu轮lún转zhuǎn.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ佛fó宠chǒnɡ弟dì.心xīn爱ài佛fó故ɡù.令lìnɡ我wǒ出chū家jiā.我wǒ心xīn何hé独dú.供ɡònɡ养yǎnɡ如rú来lái.乃nǎi至zhì遍biàn历lì.恒hénɡ沙shā国ɡuó土tǔ.承chénɡ事shì诸zhū佛fó.及jí善shàn知zhī识shí.发fā大dà勇yǒnɡ猛měnɡ.行xínɡ诸zhū一yī切qiè.难nán行xínɡ法fǎ事shì.皆jiē用yònɡ此cǐ心xīn.纵zònɡ令lìnɡ谤bànɡ法fǎ.永yǒnɡ退tuì善shàn根ɡēn.亦yì因yīn此cǐ心xīn.若ruò此cǐ发fā明mínɡ.不bú是shi心xīn者zhě.我wǒ乃nǎi无wú心xīn.同tónɡ诸zhū土tǔ木mù.离lí此cǐ觉jué知zhī.更ɡènɡ无wú所suǒ有yǒu.云yún何hé如rú来lái.说shuō此cǐ非fēi心xīn.我wǒ实shí惊jīnɡ怖bù.兼jiān此cǐ大dà众zhònɡ.无wú不bù疑yí惑huò.惟wéi垂chuí大dà悲bēi.开kāi示shì未wèi悟wù.

尔ěr时shí世shì尊zūn.开kāi示shì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.欲yù令lìnɡ心xīn入rù.无wú生shēnɡ法fǎ忍rěn.于yú师shī子zǐ座zuò.摩mó阿ā难nán顶dǐnɡ.而ér告ɡào之zhī言yán.如rú来lái常chánɡ说shuō.诸zhū法fǎ所suǒ生shēnɡ.唯wéi心xīn所suǒ现xiàn.一yī切qiè因yīn果ɡuǒ.世shì界jiè微wēi尘chén.因yīn心xīn成chénɡ体tǐ.阿ā难nán.若ruò诸zhū世shì界jiè.一yī切qiè所suǒ有yǒu.其qí中zhōnɡ乃nǎi至zhì.草cǎo叶yè缕lǚ结jié.诘jié其qí根ɡēn元yuán.咸xián有yǒu体tǐ性xìnɡ.纵zònɡ令lìnɡ虚xū空kōnɡ.亦yì有yǒu名mínɡ貌mào.何hé况kuànɡ清qīnɡ净jìnɡ.妙miào净jìnɡ明mínɡ心xīn.性xìnɡ一yī切qiè心xīn.而ér自zì无wú体tǐ.

若ruò汝rǔ执zhí吝lìn.分fēn别bié觉jué观ɡuān.所suǒ了liǎo知zhī性xìnɡ.必bì为wéi心xīn者zhě.此cǐ心xīn即jí应yīnɡ.离lí诸zhū一yī切qiè.色sè香xiānɡ味wèi触chù.诸zhū尘chén事shì业yè.别bié有yǒu全quán性xìnɡ.如rú汝rǔ今jīn者zhě.承chénɡ听tīnɡ我wǒ法fǎ.此cǐ则zé因yīn声shēnɡ.而ér有yǒu分fēn别bié.纵zònɡ灭miè一yī切qiè.见jiàn闻wén觉jué知zhī.内nèi守shǒu幽yōu闲xián.犹yóu为wéi法fǎ尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.

我wǒ非fēi敕chì汝rǔ.执zhí为wéi非fēi心xīn.但dàn汝rǔ于yú心xīn.微wēi细xì揣chuǎi摩mó.若ruò离lí前qián尘chén.有yǒu分fēn别bié性xìnɡ.即jí真zhēn汝rǔ心xīn.若ruò分fēn别bié性xìnɡ.离lí尘chén无wú体tǐ.斯sī则zé前qián尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.尘chén非fēi常chánɡ住zhù.若ruò变biàn灭miè时shí.此cǐ心xīn则zé同tónɡ.龟ɡuī毛máo兔tù角jiǎo.则zé汝rǔ法fǎ身shēn.同tónɡ于yú断duàn灭miè.其qí谁shuí修xiū证zhènɡ.无wú生shēnɡ法fǎ忍rěn.

即jí时shí阿ā难nán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.默mò然rán自zì失shī.佛fó告ɡào阿ā难nán.世shì间jiān一yī切qiè.诸zhū修xiū学xué人rén.现xiàn前qián虽suī成chénɡ.九jiǔ次cì第dì定dìnɡ.不bù得dé漏lòu尽jìn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.皆jiē由yóu执zhí此cǐ.生shēnɡ死sǐ妄wànɡ想xiǎnɡ.误wù为wéi真zhēn实shí.是shì故ɡù汝rǔ今jīn.虽suī得dé多duō闻wén.不bù成chénɡ圣shènɡ果ɡuǒ.

阿ā难nán闻wén已yǐ.重chónɡ复fù悲bēi泪lèi.五wǔ体tǐ投tóu地dì.长chánɡ跪ɡuì合hé掌zhǎnɡ.而ér白bái佛fó言yán.自zì我wǒ从cónɡ佛fó.发fā心xīn出chū家jiā.恃shì佛fó威wēi神shén.常chánɡ自zì思sī惟wéi.无wú劳láo我wǒ修xiū.将jiānɡ谓wèi如rú来lái.惠huì我wǒ三sān昧mèi.不bù知zhī身shēn心xīn.本běn不bù相xiānɡ代dài.失shī我wǒ本běn心xīn.虽suī身shēn出chū家jiā.心xīn不bú入rù道dào.譬pì如rú穷qiónɡ子zǐ.舍shě父fù逃táo逝shì.

今jīn日rì乃nǎi知zhī.虽suī有yǒu多duō闻wén.若ruò不bù修xiū行xínɡ.与yǔ不bù闻wén等děnɡ.如rú人rén说shuō食shí.终zhōnɡ不bù能nénɡ饱bǎo.世shì尊zūn.我wǒ等děnɡ今jīn者zhě.二èr障zhànɡ所suǒ缠chán.良liánɡ由yóu不bù知zhī.寂jì常chánɡ心xīn性xìnɡ.惟wéi愿yuàn如rú来lái.哀āi愍mǐn穷qiónɡ露lù.发fā妙miào明mínɡ心xīn.开kāi我wǒ道dào眼yǎn.

即jí时shí如rú来lái.从cónɡ胸xiōnɡ卍wàn字zì.涌yǒnɡ出chū宝bǎo光ɡuānɡ.其qí光ɡuānɡ晃huǎnɡ昱yù.有yǒu百bǎi千qiān色sè.十shí方fānɡ微wēi尘chén.普pǔ佛fó世shì界jiè.一yī时shí周zhōu遍biàn.遍biàn灌ɡuàn十shí方fānɡ.所suǒ有yǒu宝bǎo刹chà.诸zhū如rú来lái顶dǐnɡ.旋xuán至zhì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.告ɡào阿ā难nán言yán.吾wú今jīn为wèi汝rǔ.建jiàn大dà法fǎ幢chuánɡ.亦yì令lìnɡ十shí方fānɡ.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.获huò妙miào微wēi密mì.性xìnɡ净jìnɡ明mínɡ心xīn.得dé清qīnɡ净jìnɡ眼yǎn.

阿ā难nán.汝rǔ先xiān答dá我wǒ.见jiàn光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.此cǐ拳quán光ɡuānɡ明mínɡ.因yīn何hé所suǒ有yǒu.云yún何hé成chénɡ拳quán.汝rǔ将jiānɡ谁shuí见jiàn.阿ā难nán言yán.由yóu佛fó全quán体tǐ.阎yán浮fú檀tán金jīn.赩xì如rú宝bǎo山shān.清qīnɡ净jìnɡ所suǒ生shēnɡ.故ɡù有yǒu光ɡuānɡ明mínɡ.我wǒ实shí眼yǎn观ɡuān.五wǔ轮lún指zhǐ端duān.屈qū握wò示shì人rén.故ɡù有yǒu拳quán相xiànɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú来lái今jīn日rì.实shí言yán告ɡào汝rǔ.诸zhū有yǒu智zhì者zhě.要yào以yǐ譬pì喻yù.而ér得dé开kāi悟wù.阿ā难nán.譬pì如rú我wǒ拳quán.若ruò无wú我wǒ手shǒu.不bù成chénɡ我wǒ拳quán.若ruò无wú汝rǔ眼yǎn.不bù成chénɡ汝rǔ见jiàn.以yǐ汝rǔ眼yǎn根ɡēn.例lì我wǒ拳quán理lǐ.其qí义yì均jūn不fǒu.

阿ā难nán言yán.唯wéi然rán世shì尊zūn.既jì无wú我wǒ眼yǎn.不bù成chénɡ我wǒ见jiàn.以yǐ我wǒ眼yǎn根gēn.例lì如rú来lái拳quán.事shì义yì相xiānɡ类lèi.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ言yán相xiānɡ类lèi.是shì义yì不bù然rán.何hé以yǐ故ɡù.如rú无wú手shǒu人rén.拳quán毕bì竟jìnɡ灭miè.彼bǐ无wú眼yǎn者zhě.非fēi见jiàn全quán无wú.所suǒ以yǐ者zhě何hé.汝rǔ试shì于yú途tú.询xún问wèn盲mánɡ人rén.汝rǔ何hé所suǒ见jiàn.彼bǐ诸zhū盲mánɡ人rén.必bì来lái答dá汝rǔ.我wǒ今jīn眼yǎn前qián.唯wéi见jiàn黑hēi暗àn.更ɡènɡ无wú他tā瞩zhǔ.以yǐ是shì义yì观ɡuān.前qián尘chén自zì暗àn.见jiàn何hé亏kuī损sǔn.

阿ā难nán言yán.诸zhū盲mánɡ眼yǎn前qián.唯wéi睹dǔ黑hēi暗àn.云yún何hé成chénɡ见jiàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.诸zhū盲mánɡ无wú眼yǎn.唯wéi观ɡuān黑hēi暗àn.与yǔ有yǒu眼yǎn人rén.处chǔ于yú暗àn室shì.二èr黑hēi有yǒu别bié.为wéi无wú有yǒu别bié.如rú是shì世shì尊zūn.此cǐ暗àn中zhōnɡ人rén.与yǔ彼bǐ群qún盲mánɡ.二èr黑hēi校jiào量liànɡ.曾cénɡ无wú有yǒu异yì.

阿ā难nán.若ruò无wú眼yǎn人rén.全quán见jiàn前qián黑hēi.忽hū得dé眼yǎn光ɡuānɡ.还huán于yú前qián尘chén.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ色sè.名mínɡ眼yǎn见jiàn者zhě.彼bǐ暗àn中zhōnɡ人rén.全quán见jiàn前qián黑hēi.忽hū获huò灯dēnɡ光ɡuānɡ.亦yì于yú前qián尘chén.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ色sè.应yīnɡ名mínɡ灯dēnɡ见jiàn.若ruò灯dēnɡ见jiàn者zhě.灯dēnɡ能nénɡ有yǒu见jiàn.自zì不bù名mínɡ灯dēnɡ.又yòu则zé灯dēnɡ观ɡuān.何hé关ɡuān汝rǔ事shì.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.灯dēnɡ能nénɡ显xiǎn色sè.如rú是shì见jiàn者zhě.是shì眼yǎn非fēi灯dēnɡ.眼yǎn能nénɡ显xiǎn色sè.如rú是shì见jiàn性xìnɡ.是shì心xīn非fēi眼yǎn.

阿ā难nán虽suī复fù.得dé闻wén是shì言yán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.口kǒu已yǐ默mò然rán.心xīn未wèi开kāi悟wù.犹yóu冀jì如rú来lái.慈cí音yīn宣xuān示shì.合hé掌zhǎnɡ清qīnɡ心xīn.伫zhù佛fó悲bēi诲huì.

尔ěr时shí世shì尊zūn.舒shū兜dōu罗luó绵mián.网wǎnɡ相xiànɡ光ɡuānɡ手shǒu.开kāi五wǔ轮lún指zhǐ.诲huì敕chì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.我wǒ初chū成chénɡ道dào.于yú鹿lù园yuán中zhōnɡ.为wèi阿ā若ruò多duō.五wǔ比bǐ丘qiū等děnɡ.及jí汝rǔ四sì众zhònɡ言yán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.不bù成chénɡ菩pú提tí.及jí阿ā罗luó汉hàn.皆jiē由yóu客kè尘chén.烦fán恼nǎo所suǒ误wù.汝rǔ等děnɡ当dānɡ时shí.因yīn何hé开kāi悟wù.今jīn成chénɡ圣shènɡ果ɡuǒ.

时shí憍jiāo陈chén那nà.起qǐ立lì白bái佛fó.我wǒ今jīn长zhǎng老lǎo.于yú大dà众zhònɡ中zhōnɡ.独dú得dé解jiě名mínɡ.因yīn悟wù客kè尘chén.二èr字zì成chénɡ果ɡuǒ.世shì尊zūn.譬pì如rú行xínɡ客kè.投tóu寄jì旅lǚ亭tínɡ.或huò宿sù或huò食shí.宿sù食shí事shì毕bì.俶chù装zhuānɡ前qián途tú.不bù遑huánɡ安ān住zhù.若ruò实shí主zhǔ人rén.自zì无wú攸yōu往wǎnɡ.

如rú是shì思sī惟wéi.不bú住zhù名mínɡ客kè.住zhù名mínɡ主zhǔ人rén.以yǐ不bú住zhù者zhě.名mínɡ为wéi客kè义yì.又yòu如rú新xīn霁jì.清qīnɡ旸yánɡ升shēnɡ天tiān.光ɡuānɡ入rù隙xì中zhōnɡ.发fā明mínɡ空kōnɡ中zhōnɡ.诸zhū有yǒu尘chén相xiànɡ.尘chén质zhì摇yáo动dònɡ.虚xū空kōnɡ寂jì然rán.如rú是shì思sī惟wéi.澄chénɡ寂jì名mínɡ空kōnɡ.摇yáo动dònɡ名mínɡ尘chén.以yǐ摇yáo动dònɡ者zhě.名mínɡ为wéi尘chén义yì.佛fó言yán如rú是shì.

即jí时shí如rú来lái.于yú大dà众zhònɡ中zhōnɡ.屈qū五wǔ轮lún指zhǐ.屈qū已yǐ复fù开kāi.开kāi已yǐ又yòu屈qū.谓wèi阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn何hé见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.百bǎi宝bǎo轮lún掌zhǎnɡ.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ见jiàn我wǒ手shǒu.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.为wéi是shì我wǒ手shǒu.有yǒu开kāi有yǒu合hé.为wéi复fù汝rǔ见jiàn.有yǒu开kāi有yǒu合hé.

阿ā难nán言yán.世shì尊zūn宝bǎo手shǒu.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.我wǒ见jiàn如rú来lái.手shǒu自zì开kāi合hé.非fēi我wǒ见jiàn性xìnɡ.有yǒu开kāi有yǒu合hé.佛fó言yán.谁shuí动dònɡ谁shuí静jìnɡ.阿ā难nán言yán.佛fó手shǒu不bú住zhù.而ér我wǒ见jiàn性xìnɡ.尚shànɡ无wú有yǒu静jìnɡ.谁shuí为wéi无wú住zhù.佛fó言yán如rú是shì.

如rú来lái于yú是shì.从cónɡ轮lún掌zhǎnɡ中zhōnɡ.飞fēi一yī宝bǎo光ɡuānɡ.在zài阿ā难nán右yòu.即jí时shí阿ā难nán.回huí首shǒu右yòu盼pàn.又yòu放fànɡ一yī光ɡuānɡ.在zài阿ā难nán左zuǒ.阿ā难nán又yòu则zé.回huí首shǒu左zuǒ盼pàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ头tóu今jīn日rì.因yīn何hé摇yáo动dònɡ.

阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.出chū妙miào宝bǎo光ɡuānɡ.来lái我wǒ左zuǒ右yòu.故ɡù左zuǒ右yòu观ɡuān.头tóu自zì摇yáo动dònɡ.阿ā难nán.汝rǔ盼pàn佛fó光ɡuānɡ.左zuǒ右yòu动dònɡ头tóu.为wéi汝rǔ头tóu动dònɡ.为wéi复fù见jiàn动dònɡ.世shì尊zūn.我wǒ头tóu自zì动dònɡ.而ér我wǒ见jiàn性xìnɡ.尚shànɡ无wú有yǒu止zhǐ.谁shuí为wéi摇yáo动dònɡ.佛fó言yán如rú是shì.

于yú是shì如rú来lái.普pǔ告ɡào大dà众zhònɡ.若ruò复fù众zhònɡ生shēnɡ.以yǐ摇yáo动dònɡ者zhě.名mínɡ之zhī为wéi尘chén.以yǐ不bú住zhù者zhě.名mínɡ之zhī为wéi客kè.汝rǔ观ɡuān阿ā难nán.头tóu自zì动dònɡ摇yáo.见jiàn无wú所suǒ动dònɡ.又yòu汝rǔ观ɡuān我wǒ.手shǒu自zì开kāi合hé.见jiàn无wú舒shū卷juǎn.云yún何hé汝rǔ今jīn.以yǐ动dònɡ为wéi身shēn.以yǐ动dònɡ为wéi境jìnɡ.从cónɡ始shǐ洎jì终zhōnɡ.念niàn念niàn生shēnɡ灭miè.遗yí失shī真zhēn性xìnɡ.颠diān倒dǎo行xínɡ事shì.性xìnɡ心xīn失shī真zhēn.认rèn物wù为wéi己jǐ.轮lún回huí是shì中zhōnɡ.自zì取qǔ流liú转zhuǎn.

【卷二】

尔ěr时shí阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.闻wén佛fó示shì诲huì.身shēn心xīn泰tài然rán.念niàn无wú始shǐ来lái.失shī却què本běn心xīn.妄wànɡ认rèn缘yuán尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.今jīn日rì开kāi悟wù.如rú失shī乳rǔ儿ér.忽hū遇yù慈cí母mǔ.合hé掌zhǎnɡ礼lǐ佛fó.愿yuàn闻wén如rú来lái.显xiǎn出chū身shēn心xīn.真zhēn妄wànɡ虚xū实shí.现xiàn前qián生shēnɡ灭miè.与yǔ不bù生shēnɡ灭miè.二èr发fā明mínɡ性xìnɡ.

时shí波bō斯sī匿nì王wánɡ.起qǐ立lì白bái佛fó.我wǒ昔xī未wèi承chénɡ.诸zhū佛fó诲huì敕chì.见jiàn迦jiā旃zhān延yán.毗pí罗luó胝zhī子zǐ.咸xián言yán此cǐ身shēn.死sǐ后hòu断duàn灭miè.名mínɡ为wéi涅niè槃pán.我wǒ虽suī值zhí佛fó.今jīn犹yóu狐hú疑yí.云yún何hé发fā挥huī.证zhènɡ知zhī此cǐ心xīn.不bù生shēnɡ灭miè地dì.今jīn此cǐ大dà众zhònɡ.诸zhū有yǒu漏lòu者zhě.咸xián皆jiē愿yuàn闻wén.

佛fó告ɡào大dà王wáng.汝rǔ身shēn现xiàn在zài.今jīn复fù问wèn汝rǔ.汝rǔ此cǐ肉ròu身shēn.为wéi同tónɡ金jīn刚ɡānɡ.常chánɡ住zhù不bù朽xiǔ.为wéi复fù变biàn坏huài.世shì尊zūn.我wǒ今jīn此cǐ身shēn.终zhōnɡ从cónɡ变biàn灭miè.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ未wèi曾cénɡ灭miè.云yún何hé知zhī灭miè.世shì尊zūn.我wǒ此cǐ无wú常chánɡ.变biàn坏huài之zhī身shēn.虽suī未wèi曾cénɡ灭miè.我wǒ观ɡuān现xiàn前qián.念niàn念niàn迁qiān谢xiè.新xīn新xīn不bú住zhù.如rú火huǒ成chénɡ灰huī.渐jiàn渐jiàn销xiāo殒yǔn.殒yǔn亡wánɡ不bù息xī.决jué知zhī此cǐ身shēn.当dānɡ从cónɡ灭miè尽jìn.佛fó言yán如rú是shì.

大dà王wáng.汝rǔ今jīn生shēnɡ龄línɡ.已yǐ从cónɡ衰shuāi老lǎo.颜yán貌mào何hé如rú.童tónɡ子zǐ之zhī时shí.世shì尊zūn.我wǒ昔xī孩hái孺rú.肤fū腠còu润rùn泽zé.年nián至zhì长zhǎnɡ成chénɡ.血xuè气qì充chōnɡ满mǎn.而ér今jīn颓tuí龄línɡ.迫pò于yú衰shuāi耄mào.形xínɡ色sè枯kū悴cuì.精jīnɡ神shén昏hūn昧mèi.发fà白bái面miàn皱zhòu.逮dài将jiānɡ不bù久jiǔ.如rú何hé见jiàn比bǐ.充chōnɡ盛shènɡ之zhī时shí.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ之zhī形xínɡ容rónɡ.应yīnɡ不bú顿dùn朽xiǔ.王wánɡ言yán.世shì尊zūn.变biàn化huà密mì移yí.我wǒ诚chénɡ不bù觉jué.寒hán暑shǔ迁qiān流liú.渐jiàn至zhì于yú此cǐ.何hé以yǐ故ɡù.我wǒ年nián二èr十shí.虽suī号hào年nián少shào.颜yán貌mào已yǐ老lǎo.初chū十shí岁suì时shí.三sān十shí之zhī年nián.又yòu衰shuāi二èr十shí.于yú今jīn六liù十shí.又yòu过ɡuò于yú二èr.观ɡuān五wǔ十shí时shí.宛wǎn然rán强qiánɡ壮zhuànɡ.

世shì尊zūn.我wǒ见jiàn密mì移yí.虽suī此cǐ殂cú落luò.其qí间jiān流liú易yì.且qiě限xiàn十shí年nián.若ruò复fù令lìnɡ我wǒ.微wēi细xì思sī惟wéi.其qí变biàn宁nìng唯wéi.一yī纪jì二èr纪jì.实shí为wéi年nián变biàn.岂qǐ唯wéi年nián变biàn.亦yì兼jiān月yuè化huà.何hé直zhí月yuè化huà.兼jiān又yòu日rì迁qiān.沉chén思sī谛dì观ɡuān.刹chà那nà刹chà那nà.念niàn念niàn之zhī间jiān.不bù得dé停tínɡ住zhù.故ɡù知zhī我wǒ身shēn.终zhōnɡ从cónɡ变biàn灭miè.

佛fó告ɡào大dà王wáng.汝rǔ见jiàn变biàn化huà.迁qiān改ɡǎi不bù停tínɡ.悟wù知zhī汝rǔ灭miè.亦yì于yú灭miè时shí.汝rǔ知zhī身shēn中zhōnɡ.有yǒu不bú灭miè耶yé.波bō斯sī匿nì王wánɡ.合hé掌zhǎnɡ白bái佛fó.我wǒ实shí不bù知zhī.佛fó言yán.我wǒ今jīn示shì汝rǔ.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.大dà王wánɡ.汝rǔ年nián几jǐ时shí.见jiàn恒hénɡ河hé水shuǐ.王wánɡ言yán.我wǒ生shēnɡ三sān岁suì.慈cí母mǔ携xié我wǒ.谒yè耆qí婆pó天tiān.经jīnɡ过ɡuò此cǐ流liú.尔ěr时shí即jí知zhī.是shì恒hénɡ河hé水shuǐ.

佛fó言yán.大dà王wáng.如rú汝rǔ所suǒ说shuō.二èr十shí之zhī时shí.衰shuāi于yú十shí岁suì.乃nǎi至zhì六liù十shí.日rì月yuè岁suì时shí.念niàn念niàn迁qiān变biàn.则zé汝rǔ三sān岁suì.见jiàn此cǐ河hé时shí.至zhì年nián十shí三sān.其qí水shuǐ云yún何hé.王wánɡ言yán.如rú三sān岁suì时shí.宛wǎn然rán无wú异yì.乃nǎi至zhì于yú今jīn.年nián六liù十shí二èr.亦yì无wú有yǒu异yì.

佛fó言yán.汝rǔ今jīn自zì伤shānɡ.发fà白bái面miàn皱zhòu.其qí面miàn必bì定dìnɡ.皱zhòu于yú童tónɡ年nián.则zé汝rǔ今jīn时shí.观ɡuān此cǐ恒hénɡ河hé.与yǔ昔xī童tónɡ时shí.观ɡuān河hé之zhī见jiàn.有yǒu童tónɡ耄mào不fǒu.王wánɡ言yán.不fǒu也yě世shì尊zūn.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ面miàn虽suī皱zhòu.而ér此cǐ见jiàn精jīnɡ.性xìnɡ未wèi曾cénɡ皱zhòu.皱zhòu者zhě为wéi变biàn.不bú皱zhòu非fēi变biàn.变biàn者zhě受shòu灭miè.彼bǐ不bú变biàn者zhě.元yuán无wú生shēnɡ灭miè.云yún何hé于yú中zhōnɡ.受shòu汝rǔ生shēnɡ死sǐ.而ér犹yóu引yǐn彼bǐ.末mò伽qié黎lí等děnɡ.都dōu言yán此cǐ身shēn.死sǐ后hòu全quán灭miè.王wánɡ闻wén是shì言yán.信xìn知zhī身shēn后hòu.舍shě生shēnɡ趣qù生shēnɡ.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.踊yǒnɡ跃yuè欢huān喜xǐ.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.

阿ā难nán即jí从cónɡ座zuò起qǐ.礼lǐ佛fó合hé掌zhǎnɡ.长chánɡ跪ɡuì白bái佛fó.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn闻wén.必bì不bù生shēnɡ灭miè.云yún何hé世shì尊zūn.名mínɡ我wǒ等děnɡ辈bèi.遗yí失shī真zhēn性xìnɡ.颠diān倒dǎo行xínɡ事shì.愿yuàn兴xīnɡ慈cí悲bēi.洗xǐ我wǒ尘chén垢ɡòu.即jí时shí如rú来lái.垂chuí金jīn色sè臂bì.轮lún手shǒu下xià指zhǐ.示shì阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn见jiàn我wǒ.母mǔ陀tuó罗luó手shǒu.为wéi正zhènɡ为wéi倒dào.

阿ā难nán言yán.世shì间jiān众zhònɡ生shēnɡ.以yǐ此cǐ为wéi倒dào.而ér我wǒ不bù知zhī.谁shuí正zhènɡ谁shuí倒dào.佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò世shì间jiān人rén.以yǐ此cǐ为wéi倒dào.即jí世shì间jiān人rén.将jiānɡ何hé为wéi正zhènɡ.阿ā难nán言yán.如rú来lái竖shù臂bì.兜dōu罗luó绵mián手shǒu.上shànɡ指zhǐ于yú空kōnɡ.则zé名mínɡ为wéi正zhènɡ.

佛fó即jí竖shù臂bì.告ɡào阿ā难nán言yán.若ruò此cǐ颠diān倒dǎo.首shǒu尾wěi相xiānɡ换huàn.诸zhū世shì间jiān人rén.一yī倍bèi瞻zhān视shì.则zé知zhī汝rǔ身shēn.与yǔ诸zhū如rú来lái.清qīnɡ净jìnɡ法fǎ身shēn.比bǐ类lèi发fā明mínɡ.如rú来lái之zhī身shēn.名mínɡ正zhènɡ遍biàn知zhī.汝rǔ等děnɡ之zhī身shēn.号hào性xìnɡ颠diān倒dǎo.随suí汝rǔ谛dì观ɡuān.汝rǔ身shēn佛fó身shēn.称chēnɡ颠diān倒dǎo者zhě.名mínɡ字zì何hé处chù.号hào为wéi颠diān倒dǎo.于yú时shí阿ā难nán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.瞪dènɡ瞢ménɡ瞻zhān佛fó.目mù睛jīnɡ不bù瞬shùn.不bù知zhī身shēn心xīn.颠diān倒dǎo所suǒ在zài.

佛fó兴xīnɡ慈cí悲bēi.哀āi愍mǐn阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.发fā海hǎi潮cháo音yīn.遍biàn告ɡào同tónɡ会huì.诸zhū善shàn男nán子zǐ.我wǒ常chánɡ说shuō言yán.色sè心xīn诸zhū缘yuán.及jí心xīn所suǒ使shǐ.诸zhū所suǒ缘yuán法fǎ.唯wéi心xīn所suǒ现xiàn.汝rǔ身shēn汝rǔ心xīn.皆jiē是shì妙miào明mínɡ.真zhēn精jīnɡ妙miào心xīn.中zhōnɡ所suǒ现xiàn物wù.

云yún何hé汝rǔ等děnɡ.遗yí失shī本běn妙miào.圆yuán妙miào明mínɡ心xīn.宝bǎo明mínɡ妙miào性xìnɡ.认rèn悟wù中zhōnɡ迷mí.晦huì昧mèi为wéi空kōnɡ.空kōnɡ晦huì暗àn中zhōnɡ.结jié暗àn为wéi色sè.色sè杂zá妄wànɡ想xiǎnɡ.想xiǎnɡ相xiànɡ为wéi身shēn.聚jù缘yuán内nèi摇yáo.趣qù外wài奔bēn逸yì.昏hūn扰rǎo扰rǎo相xiànɡ.以yǐ为wéi心xīn性xìnɡ.一yī迷mí为wéi心xīn.决jué定dìnɡ惑huò为wéi.色sè身shēn之zhī内nèi.不bù知zhī色sè身shēn.外wài洎jì山shān河hé.虚xū空kōnɡ大dà地dì.咸xián是shì妙miào明mínɡ.真zhēn心xīn中zhōnɡ物wù.

譬pì如rú澄chénɡ清qīnɡ.百bǎi千qiān大dà海hǎi.弃qì之zhī唯wéi认rèn.一yī浮fú沤ōu体tǐ.目mù为wéi全quán潮cháo.穷qiónɡ尽jìn瀛yínɡ渤bó.汝rǔ等děnɡ即jí是shì.迷mí中zhōnɡ倍bèi人rén.如rú我wǒ垂chuí手shǒu.等děnɡ无wú差chā别bié.如rú来lái说shuō为wéi.可kě怜lián愍mǐn者zhě.

阿ā难nán承chénɡ佛fó.悲bēi救jiù深shēn诲huì.垂chuí泣qì叉chā手shǒu.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ虽suī承chénɡ佛fó.如rú是shì妙miào音yīn.悟wù妙miào明mínɡ心xīn.元yuán所suǒ圆yuán满mǎn.常chánɡ住zhù心xīn地dì.而ér我wǒ悟wù佛fó.现xiàn说shuō法fǎ音yīn.现xiàn以yǐ缘yuán心xīn.允yǔn所suǒ瞻zhān仰yǎnɡ.徒tú获huò此cǐ心xīn.未wèi敢ɡǎn认rèn为wéi.本běn元yuán心xīn地dì.愿yuàn佛fó哀āi愍mǐn.宣xuān示shì圆yuán音yīn.拔bá我wǒ疑yí根ɡēn.归ɡuī无wú上shànɡ道dào.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ等děnɡ尚shànɡ以yǐ.缘yuán心xīn听tīnɡ法fǎ.此cǐ法fǎ亦yì缘yuán.非fēi得děi法fǎ性xìnɡ.如rú人rén以yǐ手shǒu.指zhǐ月yuè示shì人rén.彼bǐ人rén因yīn指zhǐ.当dānɡ应yīnɡ看kàn月yuè.若ruò复fù观ɡuān指zhǐ.以yǐ为wéi月yuè体tǐ.此cǐ人rén岂qǐ唯wéi.亡wánɡ失shī月yuè轮lún.亦yì亡wánɡ其qí指zhǐ.何hé以yǐ故ɡù.以yǐ所suǒ标biāo指zhǐ.为wéi明mínɡ月yuè故ɡù.岂qǐ唯wéi亡wánɡ指zhǐ.亦yì复fù不bù识shí.明mínɡ之zhī与yǔ暗àn.何hé以yǐ故ɡù.即jí以yǐ指zhǐ体tǐ.为wéi月yuè明mínɡ性xìnɡ.明mínɡ暗àn二èr性xìnɡ.无wú所suǒ了liǎo故ɡù.

汝rǔ亦yì如rú是shì.若ruò以yǐ分fēn别bié.我wǒ说shuō法fǎ音yīn.为wéi汝rǔ心xīn者zhě.此cǐ心xīn自zì应yīnɡ.离lí分fēn别bié音yīn.有yǒu分fēn别bié性xìnɡ.譬pì如rú有yǒu客kè.寄jì宿sù旅lǚ亭tínɡ.暂zàn止zhǐ便biàn去qù.终zhōnɡ不bù常chánɡ住zhù.而ér掌zhǎnɡ亭tínɡ人rén.都dōu无wú所suǒ去qù.名mínɡ为wéi亭tínɡ主zhǔ.此cǐ亦yì如rú是shì.若ruò真zhēn汝rǔ心xīn.则zé无wú所suǒ去qù.云yún何hé离lí声shēnɡ.无wú分fēn别bié性xìnɡ.

斯sī则zé岂qǐ唯wéi.声shēnɡ分fēn别bié心xīn.分fēn别bié我wǒ容rónɡ.离lí诸zhū色sè相xiàng.无wú分fēn别bié性xìnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.分fēn别bié都dōu无wú.非fēi色sè非fēi空kōnɡ.拘jū舍shè离lí等děnɡ.昧mèi为wéi冥mínɡ谛dì.离lí诸zhū法fǎ缘yuán.无wú分fēn别bié性xìnɡ.则zé汝rǔ心xīn性xìnɡ.各ɡè有yǒu所suǒ还huán.云yún何hé为wéi主zhǔ.

阿ā难nán言yán.若ruò我wǒ心xīn性xìnɡ.各ɡè有yǒu所suǒ还huán.则zé如rú来lái说shuō.妙miào明mínɡ元yuán心xīn.云yún何hé无wú还huán.惟wéi垂chuí哀āi愍mǐn.为wèi我wǒ宣xuān说shuō.佛fó告ɡào阿ā难nán.且qiě汝rǔ见jiàn我wǒ.见jiàn精jīnɡ明mínɡ元yuán.此cǐ见jiàn虽suī非fēi.妙miào精jīnɡ明mínɡ心xīn.如rú第dì二èr月yuè.非fēi是shì月yuè影yǐnɡ.汝rǔ应yīnɡ谛dì听tīnɡ.今jīn当dānɡ示shì汝rǔ.无wú所suǒ还huán地dì.

阿ā难nán.此cǐ大dà讲jiǎnɡ堂tánɡ.洞dònɡ开kāi东dōnɡ方fānɡ.日rì轮lún升shēnɡ天tiān.则zé有yǒu明mínɡ耀yào.中zhōnɡ夜yè黑hēi月yuè.云yún雾wù晦huì暝mínɡ.则zé复fù昏hūn暗àn.户hù牖yǒu之zhī隙xì.则zé复fù见jiàn通tōnɡ.墙qiánɡ宇yǔ之zhī间jiān.则zé复fù观ɡuān壅yōnɡ.分fēn别bié之zhī处chù.则zé复fù见jiàn缘yuán.顽wán虚xū之zhī中zhōnɡ.遍biàn是shì空kōnɡ性xìnɡ.郁yù孛bó之zhī象xiànɡ.则zé纡yū昏hūn尘chén.澄chénɡ霁jì敛liǎn氛fēn.又yòu观ɡuān清qīnɡ净jìnɡ.

阿ā难nán.汝rǔ咸xián看kàn此cǐ.诸zhū变biàn化huà相xiànɡ.吾wú今jīn各ɡè还huán.本běn所suǒ因yīn处chù.云yún何hé本běn因yīn.阿ā难nán.此cǐ诸zhū变biàn化huà.明mínɡ还huán日rì轮lún.何hé以yǐ故ɡù.无wú日rì不bù明mínɡ.明mínɡ因yīn属shǔ日rì.是shì故ɡù还huán日rì.暗àn还huán黑hēi月yuè.通tōnɡ还huán户hù牖yǒu.壅yōnɡ还huán墙qiánɡ宇yǔ.缘yuán还huán分fēn别bié.顽wán虚xū还huán空kōnɡ.郁yù孛bó还huán尘chén.清qīnɡ明mínɡ还huán霁jì.则zé诸zhū世shì间jiān.一yī切qiè所suǒ有yǒu.不bù出chū斯sī类lèi.

汝rǔ见jiàn八bā种zhǒnɡ.见jiàn精jīnɡ明mínɡ性xìnɡ.当dānɡ欲yù谁shuí还huán.何hé以yǐ故ɡù.若ruò还huán于yú明mínɡ.则zé不bù明mínɡ时shí.无wú复fù见jiàn暗àn.虽suī明mínɡ暗àn等děnɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ差chā别bié.见jiàn无wú差chā别bié.诸zhū可kě还huán者zhě.自zì然rán非fēi汝rǔ.不bù汝rǔ还huán者zhě.非fēi汝rǔ而ér谁shuí.则zé知zhī汝rǔ心xīn.本běn妙miào明mínɡ净jìnɡ.汝rǔ自zì迷mí闷mèn.丧sànɡ本běn受shòu轮lún.于yú生shēnɡ死sǐ中zhōnɡ.常chánɡ被bèi漂piāo溺nì.是shì故ɡù如rú来lái.名mínɡ可kě怜lián愍mǐn.阿ā难nán言yán.我wǒ虽suī识shí此cǐ.见jiàn性xìnɡ无wú还huán.云yún何hé得dé知zhī.是shì我wǒ真zhēn性xìnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.今jīn汝rǔ未wèi得dé.无wú漏lòu清qīnɡ净jìnɡ.承chénɡ佛fó神shén力lì.见jiàn于yú初chū禅chán.得dé无wú障zhànɡ碍ài.而ér阿ā那nà律lǜ.见jiàn阎yán浮fú提tí.如rú观guān掌zhǎnɡ中zhōnɡ.庵ān摩mó罗luó果ɡuǒ.诸zhū菩pú萨sà等děnɡ.见jiàn百bǎi千qiān界jiè.十shí方fānɡ如rú来lái.穷qiónɡ尽jìn微wēi尘chén.清qīnɡ净jìnɡ国ɡuó土tǔ.无wú所suǒ不bù瞩zhǔ.众zhònɡ生shēnɡ洞dònɡ视shì.不bú过ɡuò分fēn寸cùn.

阿ā难nán.且qiě吾wú与yú汝rǔ.观ɡuān四sì天tiān王wánɡ.所suǒ住zhù宫ɡōnɡ殿diàn.中zhōnɡ间jiān遍biàn览lǎn.水shuǐ陆lù空kōnɡ行xínɡ.虽suī有yǒu昏hūn明mínɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ形xínɡ像xiànɡ.无wú非fēi前qián尘chén.分fēn别bié留liú碍ài.汝rǔ应yīnɡ于yú此cǐ.分fēn别bié自zì他tā.今jīn吾wú将jiānɡ汝rǔ.择zé于yú见jiàn中zhōnɡ.谁shuí是shì我wǒ体tǐ.谁shuí为wéi物wù象xiànɡ.

阿ā难nán.极jí汝rǔ见jiàn源yuán.从cónɡ日rì月yuè宫ɡōnɡ.是shì物wù非fēi汝rǔ.至zhì七qī金jīn山shān.周zhōu遍biàn谛dì观ɡuān.虽suī种zhǒnɡ种zhǒnɡ光ɡuānɡ.亦yì物wù非fēi汝rǔ.渐jiàn渐jiàn更ɡènɡ观ɡuān.云yún腾ténɡ鸟niǎo飞fēi.风fēnɡ动dònɡ尘chén起qǐ.树shù木mù山shān川chuān.草cǎo芥jiè人rén畜chù.咸xián物wù非fēi汝rǔ.

阿ā难nán.是shì诸zhū近jìn远yuǎn.诸zhū有yǒu物wù性xìnɡ.虽suī复fù差chā殊shū.同tónɡ汝rǔ见jiàn精jīnɡ.清qīnɡ净jìnɡ所suǒ瞩zhǔ.则zé诸zhū物wù类lèi.自zì有yǒu差chā别bié.见jiàn性xìnɡ无wú殊shū.此cǐ精jīnɡ妙miào明mínɡ.诚chénɡ汝rǔ见jiàn性xìnɡ.若ruò见jiàn是shì物wù.则zé汝rǔ亦yì可kě.见jiàn吾wú之zhī见jiàn.若ruò同tónɡ见jiàn者zhě.名mínɡ为wéi见jiàn吾wú.吾wú不bú见jiàn时shí.何hé不bú见jiàn吾wú.不bú见jiàn之zhī处chù.

若ruò见jiàn不bú见jiàn.自zì然rán非fēi彼bǐ.不bú见jiàn之zhī相xiànɡ.若ruò不bú见jiàn吾wú.不bú见jiàn之zhī地dì.自zì然rán非fēi物wù.云yún何hé非fēi汝rǔ.又yòu则zé汝rǔ今jīn.见jiàn物wù之zhī时shí.汝rǔ既jì见jiàn物wù.物wù亦yì见jiàn汝rǔ.体tǐ性xìnɡ纷fēn杂zá.则zé汝rǔ与yǔ我wǒ.并bìnɡ诸zhū世shì间jiān.不bù成chénɡ安ān立lì.阿ā难nán.若ruò汝rǔ见jiàn时shí.是shì汝rǔ非fēi我wǒ.见jiàn性xìnɡ周zhōu遍biàn.非fēi汝rǔ而ér谁shuí.云yún何hé自zì疑yí.汝rǔ之zhī真zhēn性xìnɡ.性xìnɡ汝rǔ不bù真zhēn.取qǔ我wǒ求qiú实shí.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn性xìnɡ.必bì我wǒ非fēi余yú.我wǒ与yǔ如rú来lái.观ɡuān四sì天tiān王wánɡ.胜shènɡ藏zànɡ宝bǎo殿diàn.居jū日rì月yuè宫ɡōnɡ.此cǐ见jiàn周zhōu圆yuán.遍biàn娑suō婆pó国ɡuó.退tuì归ɡuī精jīnɡ舍shè.只zhǐ见jiàn伽qié蓝lán.清qīnɡ心xīn户hù堂tánɡ.但dàn瞻zhān檐yán庑wǔ.世shì尊zūn.此cǐ见jiàn如rú是shì.其qí体tǐ本běn来lái.周zhōu遍biàn一yī界jiè.今jīn在zài室shì中zhōnɡ.唯wéi满mǎn一yī室shì.为wéi复fù此cǐ见jiàn.缩suō大dà为wéi小xiǎo.为wéi当dānɡ墙qiánɡ宇yǔ.夹jiá令lìnɡ断duàn绝jué.我wǒ今jīn不bù知zhī.斯sī义yì所suǒ在zài.愿yuàn垂chuí弘hónɡ慈cí.为wèi我wǒ敷fū演yǎn.

佛fó告ɡào阿ā难nán.一yī切qiè世shì间jiān.大dà小xiǎo内nèi外wài.诸zhū所suǒ事shì业yè.各ɡè属shǔ前qián尘chén.不bù应yīnɡ说shuō言yán.见jiàn有yǒu舒shū缩suō.譬pì如rú方fānɡ器qì.中zhōnɡ见jiàn方fānɡ空kōnɡ.吾wú复fù问wèn汝rǔ.此cǐ方fānɡ器qì中zhōnɡ.所suǒ见jiàn方fānɡ空kōnɡ.为wéi复fù定dìnɡ方fānɡ.为wéi不bú定dìnɡ方fānɡ.若ruò定dìnɡ方fānɡ者zhě.别bié安ān圆yuán器qì.空kōnɡ应yīnɡ不bù圆yuán.若ruò不bú定dìnɡ者zhě.在zài方fānɡ器qì中zhōnɡ.应yīnɡ无wú方fānɡ空kōnɡ.汝rǔ言yán不bù知zhī.斯sī义yì所suǒ在zài.义yì性xìnɡ如rú是shì.云yún何hé为wéi在zài.

阿ā难nán.若ruò复fù欲yù令lìnɡ.入rù无wú方fānɡ圆yuán.但dàn除chú器qì方fānɡ.空kōnɡ体tǐ无wú方fānɡ.不bù应yīnɡ说shuō言yán.更ɡènɡ除chú虚xū空kōnɡ.方fānɡ相xiànɡ所suǒ在zài.若ruò如rú汝rǔ问wèn.入rù室shì之zhī时shí.缩suō见jiàn令lìnɡ小xiǎo.仰yǎnɡ观ɡuān日rì时shí.汝rǔ岂qǐ挽wǎn见jiàn.齐qí于yú日rì面miàn.若ruò筑zhù墙qiánɡ宇yǔ.能nénɡ夹jiá见jiàn断duàn.穿chuān为wéi小xiǎo窦dòu.宁nìnɡ无wú续xù迹jì.是shì义yì不bù然rán.

一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.迷mí己jǐ为wéi物wù.失shī于yú本běn心xīn.为wéi物wù所suǒ转zhuǎn.故ɡù于yú是shì中zhōnɡ.观ɡuān大dà观ɡuān小xiǎo.若ruò能nénɡ转zhuǎn物wù.则zé同tónɡ如rú来lái.身shēn心xīn圆yuán明mínɡ.不bú动dònɡ道dào场chǎnɡ.于yú一yī毛máo端duān.遍biàn能nénɡ含hán受shòu.十shí方fānɡ国ɡuó土tǔ.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn精jīnɡ.必bì我wǒ妙miào性xìnɡ.今jīn此cǐ妙miào性xìnɡ.现xiàn在zài我wǒ前qián.见jiàn必bì我wǒ真zhēn.我wǒ今jīn身shēn心xīn.复fù是shì何hé物wù.而ér今jīn身shēn心xīn.分fēn别bié有yǒu实shí.彼bǐ见jiàn无wú别bié.分fēn辨biàn我wǒ身shēn.若ruò实shí我wǒ心xīn.令lìnɡ我wǒ今jīn见jiàn.见jiàn性xìnɡ实shí我wǒ.而ér身shēn非fēi我wǒ.何hé殊shū如rú来lái.先xiān所suǒ难nàn言yán.物wù能nénɡ见jiàn我wǒ.惟wéi垂chuí大dà慈cí.开kāi发fā未wèi悟wù.

佛fó告ɡào阿ā难nán.今jīn汝rǔ所suǒ言yán.见jiàn在zài汝rǔ前qián.是shì义yì非fēi实shí.若ruò实shí汝rǔ前qián.汝rǔ实shí见jiàn者zhě.则zé此cǐ见jiàn精jīnɡ.既jì有yǒu方fānɡ所suǒ.非fēi无wú指zhǐ示shì.且qiě今jīn与yú汝rǔ.坐zuò祇qí陀tuó林lín.遍biàn观ɡuān林lín渠qú.及jí与yǔ殿diàn堂tánɡ.上shànɡ至zhì日rì月yuè.前qián对duì恒hénɡ河hé.

汝rǔ今jīn于yú我wǒ.师shī子zǐ座zuò前qián.举jǔ手shǒu指zhǐ陈chén.是shì种zhǒnɡ种zhǒnɡ相xiànɡ.阴yīn者zhě是shì林lín.明mínɡ者zhě是shì日rì.碍ài者zhě是shì壁bì.通tōnɡ者zhě是shì空kōnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.草cǎo树shù纤xiān毫háo.大dà小xiǎo虽suī殊shū.但dàn可kě有yǒu形xínɡ.无wú不bù指zhǐ著zhuó.若ruò必bì其qí见jiàn.现xiàn在zài汝rǔ前qián.汝rǔ应yīnɡ以yǐ手shǒu.确què实shí指zhǐ陈chén.何hé者zhě是shì见jiàn.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.若ruò空kōnɡ是shì见jiàn.既jì已yǐ成chénɡ见jiàn.何hé者zhě是shì空kōnɡ.若ruò物wù是shì见jiàn.既jì已yǐ是shì见jiàn.何hé者zhě为wéi物wù.汝rǔ可kě微wēi细xì.披pī剥bō万wàn象xiànɡ.析xī出chū精jīnɡ明mínɡ.净jìnɡ妙miào见jiàn元yuán.指zhǐ陈chén示shì我wǒ.同tónɡ彼bǐ诸zhū物wù.分fēn明mínɡ无wú惑huò.

阿ā难nán言yán.我wǒ今jīn于yú此cǐ.重chónɡ阁ɡé讲jiǎnɡ堂tánɡ.远yuǎn洎jì恒hénɡ河hé.上shànɡ观ɡuān日rì月yuè.举jǔ手shǒu所suǒ指zhǐ.纵zònɡ目mù所suǒ观ɡuān.指zhǐ皆jiē是shì物wù.无wú是shì见jiàn者zhě.世shì尊zūn.如rú佛fó所suǒ说shuō.况kuànɡ我wǒ有yǒu漏lòu.初chū学xué声shēnɡ闻wén.乃nǎi至zhì菩pú萨sà.亦yì不bù能nénɡ于yú.万wàn物wù象xiànɡ前qián.剖pōu出chū精jīnɡ见jiàn.离lí一yī切qiè物wù.别bié有yǒu自zì性xìnɡ.佛fó言yán.如rú是shì如rú是shì.

佛fó复fù告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ言yán.无wú有yǒu见jiàn精jīnɡ.离lí一yī切qiè物wù.别bié有yǒu自zì性xìnɡ.则zé汝rǔ所suǒ指zhǐ.是shì物wù之zhī中zhōnɡ.无wú是shì见jiàn者zhě.今jīn复fù告ɡào汝rǔ.汝rǔ与yǔ如rú来lái.坐zuò祇qí陀tuó林lín.更ɡènɡ观ɡuān林lín苑yuàn.乃nǎi至zhì日rì月yuè.种zhǒnɡ种zhǒnɡ象xiànɡ殊shū.必bì无wú见jiàn精jīnɡ.受shòu汝rǔ所suǒ指zhǐ.汝rǔ又yòu发fā明mínɡ.此cǐ诸zhū物wù中zhōnɡ.何hé者zhě非fēi见jiàn.

阿ā难nán言yán.我wǒ实shí遍biàn见jiàn.此cǐ祇qí陀tuó林lín.不bù知zhī是shì中zhōnɡ.何hé者zhě非fēi见jiàn.何hé以yǐ故ɡù.若ruò树shù非fēi见jiàn.云yún何hé见jiàn树shù.若ruò树shù即jí见jiàn.复fù云yún何hé树shù.如rú是shì乃nǎi至zhì.若ruò空kōnɡ非fēi见jiàn.云yún何hé见jiàn空kōnɡ.若ruò空kōnɡ即jí见jiàn.复fù云yún何hé空kōnɡ.我wǒ又yòu思sī惟wéi.是shì万wàn象xiànɡ中zhōnɡ.微wēi细xì发fā明mínɡ.无wú非fēi见jiàn者zhě.佛fó言yán.如rú是shì如rú是shì.

于yú是shì大dà众zhònɡ.非fēi无wú学xué者zhě.闻wén佛fó此cǐ言yán.茫mánɡ然rán不bù知zhī.是shì义yì终zhōnɡ始shǐ.一yī时shí惶huánɡ悚sǒnɡ.失shī其qí所suǒ守shǒu.如rú来lái知zhī其qí.魂hún虑lǜ变biàn慑shè.心xīn生shēnɡ怜lián愍mǐn.安ān慰wèi阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.无wú上shànɡ法fǎ王wánɡ.是shì真zhēn实shí语yǔ.如rú所suǒ如rú说shuō.不bù诳kuánɡ不bú妄wànɡ.非fēi末mò伽qié黎lí.四sì种zhǒnɡ不bù死sǐ.矫jiǎo乱luàn论lùn议yì.汝rǔ谛dì思sī惟wéi.无wú忝tiǎn哀āi慕mù.

是shì时shí.文wén殊shū师shī利lì法fǎ王wánɡ子zǐ.愍mǐn诸zhū四sì众zhònɡ.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.此cǐ诸zhū大dà众zhònɡ.不bú悟wù如rú来lái.发fā明mínɡ二èr种zhǒnɡ.精jīnɡ见jiàn色sè空kōnɡ.是shì非fēi是shì义yì.

世shì尊zūn.若ruò此cǐ前qián缘yuán.色sè空kōnɡ等děnɡ象xiànɡ.若ruò是shì见jiàn者zhě.应yīnɡ有yǒu所suǒ指zhǐ.若ruò非fēi见jiàn者zhě.应yīnɡ无wú所suǒ瞩zhǔ.而ér今jīn不bù知zhī.是shì义yì所suǒ归ɡuī.故ɡù有yǒu惊jīnɡ怖bù.非fēi是shì畴chóu昔xī.善shàn根ɡēn轻qīnɡ鲜xiān.惟wéi愿yuàn如rú来lái.大dà慈cí发fā明mínɡ.此cǐ诸zhū物wù象xiànɡ.与yǔ此cǐ见jiàn精jīnɡ.元yuán是shì何hé物wù.于yú其qí中zhōnɡ间jiān.无wú是shì非fēi是shì.

佛fó告ɡào文wén殊shū.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.及jí大dà菩pú萨sà.于yú其qí自zì住zhù.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.见jiàn与yǔ见jiàn缘yuán.并bìnɡ所suǒ想xiǎnɡ相xiànɡ.如rú虚xū空kōnɡ华huā.本běn无wú所suǒ有yǒu.此cǐ见jiàn及jí缘yuán.元yuán是shì菩pú提tí.妙miào净jìnɡ明mínɡ体tǐ.云yún何hé于yú中zhōnɡ.有yǒu是shì非fēi是shì.文wén殊shū.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.如rú汝rǔ文wén殊shū.更ɡènɡ有yǒu文wén殊shū.是shì文wén殊shū者zhě.为wéi无wú文wén殊shū.

如rú是shì世shì尊zūn.我wǒ真zhēn文wén殊shū.无wú是shì文wén殊shū.何hé以yǐ故ɡù.若ruò有yǒu是shì者zhě.则zé二èr文wén殊shū.然rán我wǒ今jīn日rì.非fēi无wú文wén殊shū.于yú中zhōnɡ实shí无wú.是shì非fēi二èr相xiànɡ.

佛fó言yán.此cǐ见jiàn妙miào明mínɡ.与yǔ诸zhū空kōnɡ尘chén.亦yì复fù如rú是shì.本běn是shì妙miào明mínɡ.无wú上shànɡ菩pú提tí.净jìnɡ圆yuán真zhēn心xīn.妄wànɡ为wéi色sè空kōnɡ.及jí与yǔ闻wén见jiàn.如rú第dì二èr月yuè.谁shuí为wéi是shì月yuè.又yòu谁shuí非fēi月yuè.文wén殊shū.但dàn一yī月yuè真zhēn.中zhōnɡ间jiān自zì无wú.是shì月yuè非fēi月yuè.是shì以yǐ汝rǔ今jīn.观ɡuān见jiàn与yǔ尘chén.种zhǒnɡ种zhǒnɡ发fā明mínɡ.名mínɡ为wéi妄wànɡ想xiǎnɡ.不bù能nénɡ于yú中zhōnɡ.出chū是shì非fēi是shì.由yóu是shì真zhēn精jīnɡ.妙miào觉jué明mínɡ性xìnɡ.故ɡù能nénɡ令lìnɡ汝rǔ.出chū指zhǐ非fēi指zhǐ.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.诚chénɡ如rú法fǎ王wánɡ所suǒ说shuō.觉jué缘yuán遍biàn十shí方fānɡ界jiè.湛zhàn然rán常chánɡ住zhù.性xìnɡ非fēi生shēnɡ灭miè.与yǔ先xiān梵fàn志zhì.娑suō毗pí迦jiā罗luó.所suǒ谈tán冥mínɡ谛dì.及jí投tóu灰huī等děnɡ.诸zhū外wài道dào种zhǒnɡ.说shuō有yǒu真zhēn我wǒ.遍biàn满mǎn十shí方fānɡ.有yǒu何hé差chā别bié.

世shì尊zūn亦yì曾cénɡ.于yú楞lénɡ伽qié山shān.为wèi大dà慧huì等děnɡ.敷fū演yǎn斯sī义yì.彼bǐ外wài道dào等děnɡ.常chánɡ说shuō自zì然rán.我wǒ说shuō因yīn缘yuán.非fēi彼bǐ境jìnɡ界jiè.我wǒ今jīn观ɡuān此cǐ.觉jué性xìnɡ自zì然rán.非fēi生shēnɡ非fēi灭miè.远yuǎn离lí一yī切qiè.虚xū妄wànɡ颠diān倒dǎo.似shì非fēi因yīn缘yuán.与yú彼bǐ自zì然rán.云yún何hé开kāi示shì.不bú入rù群qún邪xié.获huò真zhēn实shí心xīn.妙miào觉jué明mínɡ性xìnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.我wǒ今jīn如rú是shì.开kāi示shì方fānɡ便biàn.真zhēn实shí告ɡào汝rǔ.汝rǔ犹yóu未wèi悟wù.惑huò为wéi自zì然rán.阿ā难nán.若ruò必bì自zì然rán.自zì须xū甄zhēn明mínɡ.有yǒu自zì然rán体tǐ.汝rǔ且qiě观ɡuān此cǐ.妙miào明mínɡ见jiàn中zhōnɡ.以yǐ何hé为wéi自zì.此cǐ见jiàn为wéi复fù.以yǐ明mínɡ为wéi自zì.以yǐ暗àn为wéi自zì.以yǐ空kōnɡ为wéi自zì.以yǐ塞sè为wéi自zì.阿ā难nán.若ruò明mínɡ为wéi自zì.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.若ruò复fù以yǐ空kōnɡ.为wéi自zì体tǐ者zhě.应yīnɡ不bú见jiàn塞sè.如rú是shì乃nǎi至zhì.诸zhū暗àn等děnɡ相xiàng.以yǐ为wéi自zì者zhě.则zé于yú明mínɡ时shí.见jiàn性xìnɡ断duàn灭miè.云yún何hé见jiàn明mínɡ.

阿ā难nán言yán.必bì此cǐ妙miào见jiàn.性xìnɡ非fēi自zì然rán.我wǒ今jīn发fā明mínɡ.是shì因yīn缘yuán生shēnɡ.心xīn犹yóu未wèi明mínɡ.咨zī询xún如rú来lái.是shì义yì云yún何hé.合hé因yīn缘yuán性xìnɡ.

佛fó言yán.汝rǔ言yán因yīn缘yuán.吾wú复fù问wèn汝rǔ.汝rǔ今jīn因yīn见jiàn.见jiàn性xìnɡ现xiàn前qián.此cǐ见jiàn为wéi复fù.因yīn明mínɡ有yǒu见jiàn.因yīn暗àn有yǒu见jiàn.因yīn空kōnɡ有yǒu见jiàn.因yīn塞sè有yǒu见jiàn.阿ā难nán.若ruò因yīn明mínɡ有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.如rú因yīn暗àn有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn明mínɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.因yīn空kōnɡ因yīn塞sè.同tónɡ于yú明mínɡ暗àn.

复fù次cì阿ā难nán.此cǐ见jiàn又yòu复fù.缘yuán明mínɡ有yǒu见jiàn.缘yuán暗àn有yǒu见jiàn.缘yuán空kōnɡ有yǒu见jiàn.缘yuán塞sè有yǒu见jiàn.阿ā难nán.若ruò缘yuán空kōnɡ有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn塞sè.若ruò缘yuán塞sè有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn空kōnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.缘yuán明mínɡ缘yuán暗àn.同tónɡ于yú空kōnɡ塞sè.

当dānɡ知zhī如rú是shì.精jīnɡ觉jué妙miào明mínɡ.非fēi因yīn非fēi缘yuán.亦yì非fēi自zì然rán.非fēi不bú自zì然rán.无wú非fēi不bù非fēi.无wú是shì非fēi是shì.离lí一yī切qiè相xiànɡ.即jí一yī切qiè法fǎ.汝rǔ今jīn云yún何hé.于yú中zhōnɡ措cuò心xīn.以yǐ诸zhū世shì间jiān.戏xì论lùn名mínɡ相xiànɡ.而ér得dé分fēn别bié.如rú以yǐ手shǒu掌zhǎnɡ.撮cuō摩mó虚xū空kōnɡ.只zhǐ益yì自zì劳láo.虚xū空kōnɡ云yún何hé.随suí汝rǔ执zhí捉zhuō.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.必bì妙miào觉jué性xìnɡ.非fēi因yīn非fēi缘yuán.世shì尊zūn云yún何hé.常chánɡ与yǔ比bǐ丘qiū.宣xuān说shuō见jiàn性xìnɡ.具jù四sì种zhǒnɡ缘yuán.所suǒ谓wèi因yīn空kōnɡ因yīn明mínɡ.因yīn心xīn因yīn眼yǎn.是shì义yì云yún何hé.

佛fó言yán.阿ā难nán.我wǒ说shuō世shì间jiān.诸zhū因yīn缘yuán相xiànɡ.非fēi第dì一yī义yì.阿ā难nán.吾wú复fù问wèn汝rǔ.诸zhū世shì间jiān人rén.说shuō我wǒ能nénɡ见jiàn.云yún何hé名mínɡ见jiàn.云yún何hé不bú见jiàn.阿ā难nán言yán.世shì人rén因yīn于yú.日rì月yuè灯dēnɡ光ɡuānɡ.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ相xiànɡ.名mínɡ之zhī为wéi见jiàn.若ruò复fù无wú此cǐ.三sān种zhǒnɡ光ɡuānɡ明mínɡ.则zé不bù能nénɡ见jiàn.

阿ā难nán.若ruò无wú明mínɡ时shí.名mínɡ不bú见jiàn者zhě.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.若ruò必bì见jiàn暗àn.此cǐ但dàn无wú明mínɡ.云yún何hé无wú见jiàn.阿ā难nán.若ruò在zài暗àn时shí.不bú见jiàn明mínɡ故ɡù.名mínɡ为wéi不bú见jiàn.今jīn在zài明mínɡ时shí.不bú见jiàn暗àn相xiànɡ.还hái名mínɡ不bú见jiàn.如rú是shì二èr相xiànɡ.俱jù名mínɡ不bú见jiàn.若ruò复fù二èr相xiànɡ.自zì相xiānɡ陵línɡ夺duó.非fēi汝rǔ见jiàn性xìnɡ.于yú中zhōnɡ暂zàn无wú.如rú是shì则zé知zhī.二èr俱jù名mínɡ见jiàn.云yún何hé不bú见jiàn.

是shì故ɡù阿ā难nán.汝rǔ今jīn当dānɡ知zhī.见jiàn明mínɡ之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì明mínɡ.见jiàn暗àn之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì暗àn.见jiàn空kōnɡ之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì空kōnɡ.见jiàn塞sè之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì塞sè.四sì义yì成chénɡ就jiù.汝rǔ复fù应yīnɡ知zhī.见jiàn见jiàn之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì见jiàn.见jiàn犹yóu离lí见jiàn.见jiàn不bù能nénɡ及jí.云yún何hé复fù说shuō.因yīn缘yuán自zì然rán.及jí和hé合hé相xiànɡ.汝rǔ等děnɡ声shēnɡ闻wén.狭xiá劣liè无wú识shí.不bù能nénɡ通tōnɡ达dá.清qīnɡ净jìnɡ实shí相xiànɡ.吾wú今jīn诲huì汝rǔ.当dānɡ善shàn思sī惟wéi.无wú得dé疲pí怠dài.妙miào菩pú提tí路lù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú佛fó世shì尊zūn.为wèi我wǒ等děnɡ辈bèi.宣xuān说shuō因yīn缘yuán.及jí与yǔ自zì然rán.诸zhū和hé合hé相xiàng.与yǔ不bù和hé合hé.心xīn犹yóu未wèi开kāi.而ér今jīn更ɡènɡ闻wén.见jiàn见jiàn非fēi见jiàn.重chónɡ增zēnɡ迷mí闷mèn.伏fú愿yuàn弘hónɡ慈cí.施shī大dà慧huì目mù.开kāi示shì我wǒ等děnɡ.觉jué心xīn明mínɡ净jìnɡ.作zuò是shì语yǔ已yǐ.悲bēi泪lèi顶dǐnɡ礼lǐ.承chénɡ受shòu圣shènɡ旨zhǐ.

尔ěr时shí世shì尊zūn.怜lián愍mǐn阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.将jiānɡ欲yù敷fū演yǎn.大dà陀tuó罗luó尼ní.诸zhū三sān摩mó提tí.妙miào修xiū行xínɡ路lù.告ɡào阿ā难nán言yán.汝rǔ虽suī强qiánɡ记jì.但dàn益yì多duō闻wén.于yú奢shē摩mó他tā.微wēi密mì观ɡuān照zhào.心xīn犹yóu未wèi了liǎo.汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ.吾wú当dānɡ为wèi汝rǔ.分fēn别bié开kāi示shì.亦yì令lìnɡ将jiānɡ来lái.诸zhū有yǒu漏lòu者zhě.获huò菩pú提tí果ɡuǒ.

阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.轮lún回huí世shì间jiān.由yóu二èr颠diān倒dǎo.分fēn别bié见jiàn妄wànɡ.当dānɡ处chù发fā生shēnɡ.当dānɡ业yè轮lún转zhuǎn.云yún何hé二èr见jiàn.一yī者zhě.众zhònɡ生shēnɡ别bié业yè妄wànɡ见jiàn.二èr者zhě.众zhònɡ生shēnɡ同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.

云yún何hé名mínɡ为wéi.别bié业yè妄wànɡ见jiàn.阿ā难nán.如rú世shì间jiān人rén.目mù有yǒu赤chì眚shěnɡ.夜yè见jiàn灯dēnɡ光ɡuānɡ.别bié有yǒu圆yuán影yǐnɡ.五wǔ色sè重chónɡ叠dié.于yú意yì云yún何hé.此cǐ夜yè灯dēnɡ明mínɡ.所suǒ现xiàn圆yuán光ɡuānɡ.为wéi是shì灯dēnɡ色sè.为wéi当dānɡ见jiàn色sè.阿ā难nán.此cǐ若ruò灯dēnɡ色sè.则zé非fēi眚shěnɡ人rén.何hé不bù同tónɡ见jiàn.而ér此cǐ圆yuán影yǐnɡ.唯wéi眚shěnɡ之zhī观ɡuān.若ruò是shì见jiàn色sè.见jiàn已yǐ成chénɡ色sè.则zé彼bǐ眚shěnɡ人rén.见jiàn圆yuán影yǐnɡ者zhě.名mínɡ为wéi何hé等děnɡ.

复fù次cì阿ā难nán.若ruò此cǐ圆yuán影yǐnɡ.离lí灯dēnɡ别bié有yǒu.则zé合hé旁pánɡ观ɡuān.屏pínɡ帐zhànɡ几jǐ筵yán.有yǒu圆yuán影yǐnɡ出chū.离lí见jiàn别bié有yǒu.应yīnɡ非fēi眼yǎn瞩zhǔ.云yún何hé眚shěnɡ人rén.目mù见jiàn圆yuán影yǐnɡ.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.色sè实shí在zài灯dēnɡ.见jiàn病bìnɡ为wéi影yǐnɡ.影yǐnɡ见jiàn俱jù眚shěnɡ.见jiàn眚shěnɡ非fēi病bìnɡ.终zhōnɡ不bù应yīnɡ言yán.是shì灯dēnɡ是shì见jiàn.于yú是shì中zhōnɡ有yǒu.非fēi灯dēnɡ非fēi见jiàn.

如rú第dì二èr月yuè.非fēi体tǐ非fēi影yǐnɡ.何hé以yǐ故ɡù.第dì二èr之zhī观ɡuān.捏niē所suǒ成chénɡ故ɡù.诸zhū有yǒu智zhì者zhě.不bù应yīnɡ说shuō言yán.此cǐ捏niē根ɡēn元yuán.是shì形xínɡ非fēi形xínɡ.离lí见jiàn非fēi见jiàn.此cǐ亦yì如rú是shì.目mù眚shěnɡ所suǒ成chénɡ.今jīn欲yù名mínɡ谁shuí.是shì灯dēnɡ是shì见jiàn.何hé况kuànɡ分fēn别bié.非fēi灯dēnɡ非fēi见jiàn.

云yún何hé名mínɡ为wéi.同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.阿ā难nán.此cǐ阎yán浮fú提tí.除chú大dà海hǎi水shuǐ.中zhōnɡ间jiān平pínɡ陆lù.有yǒu三sān千qiān洲zhōu.正zhènɡ中zhōnɡ大dà洲zhōu.东dōnɡ西xī括kuò量liánɡ.大dà国ɡuó凡fán有yǒu.二èr千qiān三sān百bǎi.其qí余yú小xiǎo洲zhōu.在zài诸zhū海hǎi中zhōnɡ.其qí间jiàn或huò有yǒu.三sān两liǎnɡ百bǎi国ɡuó.或huò一yī或huò二èr.至zhì于yú三sān十shí.四sì十shí五wǔ十shí.

阿ā难nán.若ruò复fù此cǐ中zhōnɡ.有yǒu一yī小xiǎo洲zhōu.只zhǐ有yǒu两liǎnɡ国ɡuó.唯wéi一yī国ɡuó人rén.同tónɡ感ɡǎn恶è缘yuán.则zé彼bǐ小xiǎo洲zhōu.当dānɡ土tǔ众zhònɡ生shēnɡ.睹dǔ诸zhū一yī切qiè.不bù祥xiánɡ境jìnɡ界jiè.或huò见jiàn二èr日rì.或huò见jiàn两liǎnɡ月yuè.其qí中zhōnɡ乃nǎi至zhì.晕yūn适shì.佩pèi玦jué.彗huì孛bó.飞fēi流liú.负fù耳ěr.虹hónɡ蜺ní.种zhǒnɡ种zhǒnɡ恶è相xiànɡ.但dàn此cǐ国ɡuó见jiàn.彼bǐ国ɡuó众zhònɡ生shēnɡ.本běn所suǒ不bú见jiàn.亦yì复fù不bù闻wén.阿ā难nán.吾wú今jīn为wèi汝rǔ.以yǐ此cǐ二èr事shì.进jìn退tuì合hé明mínɡ.

阿ā难nán.如rú彼bǐ众zhònɡ生shēnɡ.别bié业yè妄wànɡ见jiàn.瞩zhǔ灯dēnɡ光ɡuānɡ中zhōnɡ.所suǒ现xiàn圆yuán影yǐnɡ.虽suī似shì前qián境jìnɡ.终zhōnɡ彼bǐ见jiàn者zhě.目mù眚shěnɡ所suǒ成chénɡ.眚shěnɡ即jí见jiàn劳láo.非fēi色sè所suǒ造zào.然rán见jiàn眚shěnɡ者zhě.终zhōnɡ无wú见jiàn咎jiù.例lì汝rǔ今jīn日rì.以yǐ目mù观ɡuān见jiàn.山shān河hé国ɡuó土tǔ.及jí诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē是shì无wú始shǐ.见jiàn病bìnɡ所suǒ成chénɡ.

见jiàn与yǔ见jiàn缘yuán.似shì现xiàn前qián境jìnɡ.元yuán我wǒ觉jué明mínɡ.见jiàn所suǒ缘yuán眚shěnɡ.觉jué见jiàn即jí眚shěnɡ.本běn觉jué明mínɡ心xīn.觉jué缘yuán非fēi眚shěnɡ.觉jué所suǒ觉jué眚shěnɡ.觉jué非fēi眚shěnɡ中zhōnɡ.此cǐ实shí见jiàn见jiàn.云yún何hé复fù名mínɡ.觉jué闻wén知zhī见jiàn.是shì故ɡù汝rǔ今jīn.见jiàn我wǒ及jí汝rǔ.并bìnɡ诸zhū世shì间jiān.十shí类lèi众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē即jí见jiàn眚shěnɡ.非fēi见jiàn眚shěnɡ者zhě.彼bǐ见jiàn真zhēn精jīnɡ.性xìnɡ非fēi眚shěnɡ者zhě.故ɡù不bù名mínɡ见jiàn.

阿ā难nán.如rú彼bǐ众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.例lì彼bǐ妄wànɡ见jiàn.别bié业yè一yī人rén.一yī病bìnɡ目mù人rén.同tónɡ彼bǐ一yī国ɡuó.彼bǐ见jiàn圆yuán影yǐnɡ.眚shěnɡ妄wànɡ所suǒ生shēnɡ.此cǐ众zhònɡ同tónɡ分fēn.所suǒ现xiàn不bù祥xiánɡ.同tónɡ见jiàn业yè中zhōnɡ.瘴zhànɡ恶è所suǒ起qǐ.俱jù是shì无wú始shǐ.见jiàn妄wànɡ所suǒ生shēnɡ.

例lì阎yán浮fú提tí.三sān千qiān洲zhōu中zhōnɡ.兼jiān四sì大dà海hǎi.娑suō婆pó世shì界jiè.并bìnɡ洎jì十shí方fānɡ.诸zhū有yǒu漏lòu国ɡuó.及jí诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ是shì觉jué明mínɡ.无wú漏lòu妙miào心xīn.见jiàn闻wén觉jué知zhī.虚xū妄wànɡ病bìnɡ缘yuán.和hé合hé妄wànɡ生shēnɡ.和hé合hé妄wànɡ死sǐ.若ruò能nénɡ远yuǎn离lí.诸zhū和hé合hé缘yuán.及jí不bù和hé合hé.则zé复fù灭miè除chú.诸zhū生shēnɡ死sǐ因yīn.圆yuán满mǎn菩pú提tí.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.清qīnɡ净jìnɡ本běn心xīn.本běn觉jué常chánɡ住zhù.

阿ā难nán.汝rǔ虽suī先xiān悟wù.本běn觉jué妙miào明mínɡ.性xìnɡ非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.而ér犹yóu未wèi明mínɡ.如rú是shì觉jué元yuán.非fēi和hé合hé生shēnɡ.及jí不bù和hé合hé.阿ā难nán.吾wú今jīn复fù以yǐ.前qián尘chén问wèn汝rǔ.汝rǔ今jīn犹yóu以yǐ.一yī切qiè世shì间jiān.妄wànɡ想xiǎnɡ和hé合hé.诸zhū因yīn缘yuán性xìnɡ.而ér自zì疑yí惑huò.证zhènɡ菩pú提tí心xīn.和hé合hé起qǐ者zhě.

则zé汝rǔ今jīn者zhě.妙miào净jìnɡ见jiàn精jīnɡ.为wéi与yú明mínɡ和hé.为wéi与yú暗àn和hé.为wéi与yú通tōnɡ和hé.为wéi与yú塞sè和hé.若ruò明mínɡ和hé者zhě.且qiě汝rǔ观ɡuān明mínɡ.当dānɡ明mínɡ现xiàn前qián.何hé处chù杂zá见jiàn.见jiàn相xiànɡ可kě辨biàn.杂zá何hé形xínɡ像xiànɡ.若ruò非fēi见jiàn者zhě.云yún何hé见jiàn明mínɡ.若ruò即jí见jiàn者zhě.云yún何hé见jiàn见jiàn.必bì见jiàn圆yuán满mǎn.何hé处chù和hé明mínɡ.若ruò明mínɡ圆yuán满mǎn.不bù合hé见jiàn和hé.见jiàn必bì异yì明mínɡ.杂zá则zé失shī彼bǐ.性xìnɡ明mínɡ名mínɡ字zì.杂zá失shī明mínɡ性xìnɡ.和hé明mínɡ非fēi义yì.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.

复fù次cì阿ā难nán.又yòu汝rǔ今jīn者zhě.妙miào净jìnɡ见jiàn精jīnɡ.为wéi与yǔ明mínɡ合hé.为wéi与yǔ暗àn合hé.为wéi与yǔ通tōnɡ合hé.为wéi与yǔ塞sè合hé.若ruò明mínɡ合hé者zhě.至zhì于yú暗àn时shí.明mínɡ相xiànɡ已yǐ灭miè.此cǐ见jiàn即jí不bù.与yǔ诸zhū暗àn合hé.云yún何hé见jiàn暗àn.若ruò见jiàn暗àn时shí.不bù与yǔ暗àn合hé.与yǔ明mínɡ合hé者zhě.应yīnɡ非fēi见jiàn明mínɡ.既jì不bú见jiàn明mínɡ.云yún何hé明mínɡ合hé.了liǎo明mínɡ非fēi暗àn.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú我wǒ思sī惟wéi.此cǐ妙miào觉jué元yuán.与yǔ诸zhū缘yuán尘chén.及jí心xīn念niàn虑lǜ.非fēi和hé合hé耶yé.佛fó言yán.汝rǔ今jīn又yòu言yán.觉jué非fēi和hé合hé.吾wú复fù问wèn汝rǔ.此cǐ妙miào见jiàn精jīnɡ.非fēi和hé合hé者zhě.为wéi非fēi明mínɡ和hé.为wéi非fēi暗àn和hé.为wéi非fēi通tōnɡ和hé.为wéi非fēi塞sè和hé.若ruò非fēi明mínɡ和hé.则zé见jiàn与yǔ明mínɡ.必bì有yǒu边biān畔pàn.汝rǔ且qiě谛dì观ɡuān.何hé处chù是shì明mínɡ.何hé处chù是shì见jiàn.在zài见jiàn在zài明mínɡ.自zì何hé为wéi畔pàn.

阿ā难nán.若ruò明mínɡ际jì中zhōnɡ.必bì无wú见jiàn者zhě.则zé不bù相xiānɡ及jí.自zì不bù知zhī其qí.明mínɡ相xiànɡ所suǒ在zài.畔pàn云yún何hé成chénɡ.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.又yòu妙miào见jiàn精jīnɡ.非fēi和hé合hé者zhě.为wéi非fēi明mínɡ合hé.为wéi非fēi暗àn合hé.为wéi非fēi通tōnɡ合hé.为wéi非fēi塞sè合hé.若ruò非fēi明mínɡ合hé.则zé见jiàn与yǔ明mínɡ.性xìnɡ相xiānɡ乖ɡuāi角jiǎo.如rú耳ěr与yǔ明mínɡ.了liǎo不bù相xiānɡ触chù.见jiàn且qiě不bù知zhī.明mínɡ相xiànɡ所suǒ在zài.云yún何hé甄zhēn明mínɡ.合hé非fēi合hé理lǐ.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.汝rǔ犹yóu未wèi明mínɡ.一yī切qiè浮fú尘chén.诸zhū幻huàn化huà相xiànɡ.当dānɡ处chù出chū生shēnɡ.随suí处chù灭miè尽jìn.幻huàn妄wànɡ称chēnɡ相xiànɡ.其qí性xìnɡ真zhēn为wéi.妙miào觉jué明mínɡ体tǐ.如rú是shì乃nǎi至zhì.五wǔ阴yīn六liù入rù.从cónɡ十shí二èr处chù.至zhì十shí八bā界jiè.因yīn缘yuán和hé合hé.虚xū妄wànɡ有yǒu生shēnɡ.因yīn缘yuán别bié离lí.虚xū妄wànɡ名mínɡ灭miè.殊shū不bù能nénɡ知zhī.生shēnɡ灭miè去qù来lái.本běn如rú来lái藏zànɡ.常chánɡ住zhù妙miào明mínɡ.不bú动dònɡ周zhōu圆yuán.妙miào真zhēn如rú性xìnɡ.性xìnɡ真zhēn常chánɡ中zhōnɡ.求qiú于yú去qù来lái.迷mí悟wù生shēnɡ死sǐ.了liǎo无wú所suǒ得dé.

阿ā难nán.云yún何hé五wǔ阴yīn.本běn如rú来lái藏zànɡ.妙miào真zhēn如rú性xìnɡ.阿ā难nán.譬pì如rú有yǒu人rén.以yǐ清qīnɡ净jìnɡ目mù.观ɡuān晴qínɡ明mínɡ空kōnɡ.唯wéi一yī晴qínɡ虚xū.迥jiǒnɡ无wú所suǒ有yǒu.其qí人rén无wú故ɡù.不bú动dònɡ目mù睛jīnɡ.瞪dènɡ以yǐ发fā劳láo.则zé于yú虚xū空kōnɡ.别bié见jiàn狂kuánɡ华huā.复fù有yǒu一yī切qiè.狂kuánɡ乱luàn非fēi相xiànɡ.色sè阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.是shì诸zhū狂kuánɡ华huā.非fēi从cónɡ空kōnɡ来lái.非fēi从cónɡ目mù出chū.如rú是shì阿ā难nán.若ruò空kōnɡ来lái者zhě.既jì从cónɡ空kōnɡ来lái.还huán从cónɡ空kōnɡ入rù.若ruò有yǒu出chū入rù.即jí非fēi虚xū空kōnɡ.空kōnɡ若ruò非fēi空kōnɡ.自zì不bù容rónɡ其qí.华huā相xiànɡ起qǐ灭miè.如rú阿ā难nán体tǐ.不bù容rónɡ阿ā难nán.

若ruò目mù出chū者zhě.既jì从cónɡ目mù出chū.还huán从cónɡ目mù入rù.即jí此cǐ华huā性xìnɡ.从cónɡ目mù出chū故ɡù.当dānɡ合hé有yǒu见jiàn.若ruò有yǒu见jiàn者zhě.去qù既jì华huā空kōnɡ.旋xuán合hé见jiàn眼yǎn.若ruò无wú见jiàn者zhě.出chū既jì翳yì空kōnɡ.旋xuán当dānɡ翳yì眼yǎn.又yòu见jiàn华huā时shí.目mù应yīnɡ无wú翳yì.云yún何hé晴qínɡ空kōnɡ.号hào清qīnɡ明mínɡ眼yǎn.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.色sè阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

阿ā难nán.譬pì如rú有yǒu人rén.手shǒu足zú宴yàn安ān.百bǎi骸hái调tiáo适shì.忽hū如rú忘wànɡ生shēnɡ.性xìnɡ无wú违wéi顺shùn.其qí人rén无wú故ɡù.以yǐ二èr手shǒu掌zhǎnɡ.于yú空kōnɡ相xiānɡ摩mó.于yú二èr手shǒu中zhōnɡ.妄wànɡ生shēnɡ涩sè滑huá.冷lěnɡ热rè诸zhū相xiànɡ.受shòu阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.是shì诸zhū幻huàn触chù.不bù从cónɡ空kōnɡ来lái.不bù从cónɡ掌zhǎnɡ出chū.如rú是shì阿ā难nán.若ruò空kōnɡ来lái者zhě.既jì能nénɡ触chù掌zhǎnɡ.何hé不bú触chù身shēn.不bù应yīnɡ虚xū空kōnɡ.选xuǎn择zé来lái触chù.若ruò从cónɡ掌zhǎnɡ出chū.应yīnɡ非fēi待dài合hé.又yòu掌zhǎnɡ出chū故ɡù.合hé则zé掌zhǎnɡ知zhī.离lí则zé触chù入rù.臂bì腕wàn骨gǔ髓suǐ.应yīnɡ亦yì觉jué知zhī.入rù时shí踪zōnɡ迹jì.必bì有yǒu觉jué心xīn.知zhī出chū知zhī入rù.自zì有yǒu一yī物wù.身shēn中zhōnɡ往wǎnɡ来lái.何hé待dài合hé知zhī.要yào名mínɡ为wéi触chù.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.受shòu阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

阿ā难nán.譬pì如rú有yǒu人rén.谈tán说shuō醋cù梅méi.口kǒu中zhōnɡ水shuǐ出chū.思sī踏tà悬xuán崖yá.足zú心xīn酸suān涩sè.想xiǎnɡ阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.如rú是shì醋cù说shuō.不bù从cónɡ梅méi生shēnɡ.非fēi从cónɡ口kǒu入rù.如rú是shì阿ā难nán.若ruò梅méi生shēnɡ者zhě.梅méi合hé自zì谈tán.何hé待dài人rén说shuō.若ruò从cónɡ口kǒu入rù.自zì合hé口kǒu闻wén.何hé须xū待dài耳ěr.若ruò独dú耳ěr闻wén.此cǐ水shuǐ何hé不bù.耳ěr中zhōnɡ而ér出chū.想xiǎnɡ踏tà悬xuán崖yá.与yǔ说shuō相xiāng类lèi.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.想xiǎnɡ阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

阿ā难nán.譬pì如rú暴bào流liú.波bō浪lànɡ相xiānɡ续xù.前qián际jì后hòu际jì.不bù相xiānɡ踰yú越yuè.行xínɡ阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.如rú是shì流liú性xìnɡ.不bù因yīn空kōnɡ生shēnɡ.不bù因yīn水shuǐ有yǒu.亦yì非fēi水shuǐ性xìnɡ.非fēi离lí空kōnɡ水shuǐ.如rú是shì阿ā难nán.若ruò因yīn空kōnɡ生shēnɡ.则zé诸zhū十shí方fānɡ.无wú尽jìn虚xū空kōnɡ.成chénɡ无wú尽jìn流liú.世shì界jiè自zì然rán.俱jù受shòu沦lún溺nì.若ruò因yīn水shuǐ有yǒu.则zé此cǐ暴bào流liú.性xìnɡ应yīnɡ非fēi水shuǐ.有yǒu所suǒ有yǒu相xiànɡ.今jīn应yīnɡ现xiàn在zài.若ruò即jí水shuǐ性xìnɡ.则zé澄chénɡ清qīnɡ时shí.应yīnɡ非fēi水shuǐ体tǐ.若ruò离lí空kōnɡ水shuǐ.空kōnɡ非fēi有yǒu外wài.水shuǐ外wài无wú流liú.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.行xínɡ阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

阿ā难nán.譬pì如rú有yǒu人rén.取qǔ频pín伽qié瓶pínɡ.塞sāi其qí两liǎnɡ孔kǒnɡ.满mǎn中zhōnɡ擎qínɡ空kōnɡ.千qiān里lǐ远yuǎn行xínɡ.用yònɡ饷xiǎnɡ他tā国ɡuó.识shí阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.如rú是shì虚xū空kōnɡ.非fēi彼bǐ方fānɡ来lái.非fēi此cǐ方fānɡ入rù.如rú是shì阿ā难nán.若ruò彼bǐ方fānɡ来lái.则zé本běn瓶pínɡ中zhōnɡ.既jì贮zhù空kōnɡ去qù.于yú本běn瓶pínɡ地dì.应yīnɡ少shǎo虚xū空kōnɡ.若ruò此cǐ方fānɡ入rù.开kāi孔kǒnɡ倒dào瓶pínɡ.应yīnɡ见jiàn空kōnɡ出chū.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.识shí阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
范成大《眼儿媚》宋词全文 范成大《眼儿媚》宋词全文

范成大《眼儿媚》宋词全文赏析及注释翻译眼儿媚①...

王维《辋川闲居赠裴秀才迪 王维《辋川闲居赠裴秀才迪

王维《辋川闲居赠裴秀才迪》全诗赏析寒山转苍翠,...

王维《竹里馆》全诗赏析 王维《竹里馆》全诗赏析

王维《竹里馆》全诗赏析独坐幽篁里,弹琴复长啸。...

王维《渭城曲》全诗赏析_1 王维《渭城曲》全诗赏析_1

王维《渭城曲》全诗赏析...

王维《竹里馆》:深林人不 王维《竹里馆》:深林人不

王维《竹里馆》:深林人不知,明月来相照竹里馆 王...

最新文章
一斑半点 一斑半点

一斑半点成语名称一斑半点成语拼音yī bān bàn diǎn成...

一文钱逼死英雄汉 一文钱逼死英雄汉

一文钱逼死英雄汉成语名称一文钱逼死英雄汉成语拼...

一支半节 一支半节

一支半节成语名称一支半节成语拼音yī zhī bàn jié成...

一改故辙 一改故辙

一改故辙...

一搭两用 一搭两用

一搭两用成语名称一搭两用成语拼音yī dā liǎng yòng...

一斑窥豹 一斑窥豹

一斑窥豹成语名称一斑窥豹成语拼音yī bān kuī bào成...

一揽包收 一揽包收

一揽包收成语名称一揽包收成语拼音yī lǎn bāo shōu成...

一文如命 一文如命

一文如命成语名称一文如命成语拼音yī wén rú mìng成...

一掷百万 一掷百万

一掷百万成语名称一掷百万成语拼音yī zhì bǎi wàn成...

一搭一档 一搭一档

一搭一档成语名称一搭一档成语拼音yī dā yī dàng成...

手机版 网站地图